גיבוש עמדת הסיעה בעניין הצבעת אי האימון שתתקיים היום, 22.11.04
מפלגת העבודה - הסיעה בכנסת, סיכום ישיבת סיעה מיום 22 נוב' 2004
הנושא המרכזי והיחיד שנידון בישיבת הסיעה היה רשת הביטחון לממשלת שרון. היום תידון במליאה הצעת אי-אמון בממשלה שהועלתה על ידי סיעת ש"ס, ועל הסיעה היה לדון ולהחליט כיצד להצביע. נושא אי אימון בממשלה הוא נושא שעלה בכל הישיבות האחרונות בהקשר לתכנית ההתנתקות שרה"מ דוחף לביצועה. בכל ישיבות הסיעה האחרונות חזרה ועלתה הדילמה בדברי חברי הסיעה: חשיבותה ההיסטורית של ההתנתקות וכל הנגזר ממנה: מדינית, חברתית וכלכלית לעומת מדיניותה הכלכלית-חברתית של הממשלה, אותה מנווט שר האוצר ולמרבה הצער, רה"מ לא ממש יוצא נגדה. דו"ח העוני, המתפרסם בימים אלה, מבליט הבלטה נוספת את חומרת המצב החברתי-הכלכלי בישראל.

בישיבה הדגישו מרבית הדוברים את חוסר הרציפות והאחידות שבעמדת הסיעה לאורך השבועות האחרונים. המבקרים טענו כי יש לקבוע סדר עדיפויות לאומי ומפלגתי ברור ובראשו להציב את ההתנתקות. אחר כך, לגזור מזה את כל ההתנהלות וגיבוש העמדות בכל צומת, על-פי סדר עדיפות זה. אין בזה מכדי למנוע או לסתור כל מאבק פרלמנטרי וציבורי במדיניותו הכלכלית של ביבי ובתקציב כפי שהוא. לפיכך המסקנה היא כי יש לגבש עמדה התומכת בראש הממשלה כל עוד הוא חותר להתנתקות, וללכת עם זה ככל שיידרש.

מצד שני, שורה ארוכה של ח"כים בסיעה אינם יכולים להסכים לגישה זו. ראשית, יש בה ויתור מראש על כל מאבק, והתפרקות מכל נשק פרלמנטרי אפקטיבי [הרשת מובטחת]. שנית, במציאות הנוכחית המשתנה ביותר, [המצב בליכוד, מות ערפאת וכו'] לא ניתן להתקבע ולאבד את מרחב התמרון הפרלמנטרי, ובכך לאבד מראש כל אפשרות להשפיע. ח"כים אלה אינם מאושרים מתכנית ההתנתקות, ובהחלט היו מעדיפים לאמץ מדיניות המבוססת על הסכמים עם הפלסטינים, אבל כרגע זה הדבר הכי אפשרי לביצוע בכיוון הנכון. לפיכך אך טבעי שעמדת הסיעה משתנה משבוע לשבוע וזה בסדר ואפילו הכרחי וראוי. לפיכך יש לשמור על עיניים פקוחות ולנווט את המהלכים המיידיים על פי ההתפתחויות.

את הדיון סיכם יו"ר המפלגה בדברים חדים וברורים בזכות ההתלבטות ושיקול הדעת. לדבריו, לא אנחנו משנים את עמדתנו אלא הליכוד ומאבקי הכוח בתוכו. לנו דרך ברורה ואין לפתח ביקורת עצמית, אשר פוגעת בתדמית המפלגה.

הדיון ננעל בהצבעה על 2 הצעות שהתקבלו ברוב קולות:
א. א. הצעת היו"ר להימנע היום בהצבעת האי-אמון.
ב. ב. הצעה לערוך משאל טלפוני בין חברי הסיעה לקראת השבוע הבא, אם להגיש או לא הצעת אי-אמון בעקבות דוח העוני.

ח"כ דליה איציק
יו"ר הסיעה

היום הוא יום המלחמה באלימות נגד נשים, ובהזדמנות זו הזמנתי את ראשי ונציגות תא החברות במפלגה. נושא כאוב זה לא יורד מכותרות העיתונים, ויש להעלותו לתודעת הציבור כל פעם מחדש בכל חומרתו. יחד עם כל ציבור הנשים במדינה וכל הכוחות השפויים, גם אנו נירתם למאבק על ביטחונן וכבודן של הנשים בחברה שלנו. זה ערך יהודי, זה ערך הומני וחברי הסיעה התחייבו להושיט כל סיוע לקידום נושא זה.

בברכה,
דליה איציק