מפלגת העבודה - הסיעה בכנסת - סיכום ישיבת סיעה מיום 25 אוק' 2004
ישיבת סיעה זו זומנה במיוחד לדיון מעמיק בשאלות הבוערות סביב תכנית ההתנתקות וכל הנגזר והמשתמע ממנה על התנהלות הסיעה. לשם כך הוקדשו 3 שעות בהן רוב חברי הסיעה הביעו את דעתם.
כללי:
הדיון התמקד בשאלה הבאה:
כל הסיעה תומכת פה אחד בתכנית ההתנתקות, והשאלה עד כמה יש לתמוך בממשלה ע"מ להבטיח כי היא אכן תגשים את התכנית, זאת כאשר בתחום הכלכלי-חברתי קיימת תהום בין גישתה לבין גישת המפלגה?
סביב שאלה זו נסב דיון ער, בו חלק מחברי הסיעה נטו לתת גיבוי רב עד מלא לממשלה לכל אורך הדרך, והם רואים בקיום התנתקות מהלך מכריע בעל ערך עליון שאסור בשום אופן לסכנו וחלילה להכשילו. חלק אחר של חברי הסיעה שותף אף הוא להערכה כי להתנתקות יש משמעות עצומה על עתיד המדינה, אך סבור כי בצד התמיכה יש לחתור למגעים עם הממשלה על-מנת להביא להישגים כל שהם בתחום החברתי-כלכלי ובתקציב 2005.

במהלך הדיון, בו נטלו חלק כל המשתתפים, נחלקו הדעות. גישה אחת אומרת כי יש לתמוך בממשלה ככל שיידרש לביצוע ההתנתקות, ואין להיכנס לקטנוניות של מו"מ כלכלי-חברתי, כי למעשה אין לנו בשלב זה שום קלפי מיקוח. כל ניסיון כזה עלול להביא להתבזות ונועד מראש לכישלון.

מאידך חברי כנסת אחרים סבורים כי יש להתנות תמיכה בהתנתקות בשינויים משמעותיים בתקציב ובמדיניות החברתית- כלכלית. אין בשום פנים ואופן לאפשר את מימוש מדיניותו של ביבי על גבה של תכנית ההתנתקות.

כמו-כן נושא הקדמת הבחירות עלה בדבריהם של כמה חברים, כאפשרות אקטואלית וכשיקול בתכנון המהלכים. הדעה הרווחת הייתה כי אם בחירות – אז רק אחרי ההתנתקות. הייתה אף התייחסות לקרע ההולך ומתהווה בחברה הישראלית ולעוני במגזר הערבי ההולך ומחמיר.