מפלגת העבודה - דו"ח מישיבת הסיעה בכנסת מתאריך 18.10.04
השאלות המרכזיות שעלו בדברי כל חברי הסיעה שהתבטאו במהלך הישיבה היו:
· אופן התמיכה של הסיעה בתכנית ההתנתקות של ראש הממשלה בפרט ולגבי הצבעות אי-אמון בממשלה בכלל.
· ניתוח שאלת משאל העם כפי שעולה עכשיו, וגיבוש עמדה נקודתית נגד קיום משאל עם כעת.
· ההטפות לסרבנות, במיוחד כפי שעולה מדבריו האחרונים של הרב שפירא.
יו"ר הסיעה, ח"כ דליה איציק הודיעה כי בשבוע הבא, מיום שני בשעה 16.00 ועד למחרת בשעה 20.00 יתקיים דיון במליאה על תכנית ההתנתקות. על כל הח"כים להיות נוכחים ולהשתתף הן בדיון ובעיקר – בהצבעות. אין קיזוזים בשום מקרה.

היו"ר ח"כ שמעון פרס פתח וציין בדבריו כי שאלת משאל העם הועלתה על מנת להכשיל ולעכב ככל שניתן את תכנית ההתנתקות. לפיכך יש להתנגד לה בנסיבות האלה ובהקשר הזה. הדבר מקובל על כל חברי הסיעה.
כמו כן, הוא הוסיף, כי רק לאחר הבחירות בארה"ב יתבהר המצב האסטרטגי הכללי, כאשר ממשל חדש בארה"ב יגבש אסטרטגיה מול אירן [בנושא הטרור והגרעין האירני].
בשאלת הסרבנות – יש לגנות בכל תוקף ובכל פורום. "אין לאלוהים סגנים, וכל דברי הרבנים הם בחזקות עמדות ודעות, ובשום אופן לא תורה מסיני".

יו"ר הסיעה ח"כ דליה איציק דווחה על הזמנתה לשיחה אישית ע"י ראש הממשלה ולאחר שיקול אישי והתייעצויות עם חברים בכירים בסיעה, החליטה לסרב לקבל את ההזמנה. למיטב שיפוטה, אין זה ראוי כי היא, או כל חבר סיעה אחר, ייפגש לבד עם ראש הממשלה. אם ראש הממשלה רוצה לשוחח, אזי עם כל הסיעה ו/או עם היו"ר, כמקובל. הובעה תמיכה כללית בגישה זו מצד רוב חברי הסיעה.

ח"כ עמיר פרץ הדגיש בדבריו 3 נושאים:
§ תמיכה בתכנית ההתנתקות, גם כאנטי-תזה לביבי, השואף להוכיח כי ניתן לפתח כלכלה גם ללא שלום.
§ על "העבודה" לגייס באופן יזום תמיכה בתכנית ההתנתקות.
§ על "העבודה" לציין כי זו התנתקות עם פרטנר.
הח"כים אופיר פינס ודני יתום הביעו דעות דומות, בהבדלים קלים.

חברי הכנסת רמון בייגה ושמחון דברו על הצורך הדחוף לגיבוש דרך להתנהלות של הסיעה, לקראת הדיונים בכנסת והציעו לקיים דיון יסודי בגיבוש דרך פעולה מוסכמת, ככל שניתן, מול האירועים המשתנים.
ח"כ איתן כבל סבור כי אנו בדרך-כלל בעמדת תגובה כך שאין הרבה מקום לאסטרטגיות.

חתם את הדיון ח"כ בן אליעזר אשר בדבריו הביע גם חששות כבדים וגם אזהרה חמורה על תופעת ההטפה לסרבנות. בדבריו הוא ביקש לנסות להפריד בין ה"רעים באמת" ובין אחרים באותו מחנה, אשר אינם בהכרח שותפים להטפות המסוכנות. אבחנה זו חיונית.
דליה איציק, יו"ר הסיעה