קסאמים - לא רק על שדרות
ח"כ אורית נוקד - 10.10.04
השבוע פורסם על כוונתו של רוה"מ לחזק כלכלית את שדירות בעקבות ירי הקסאמים בדרך של הטבות מס ותימרוץ למשקיעים. נוכח הפרסום פנתה ח"כ אורית נוקד לרוה"מ .

ח"כ נוקד חזרה והזכירה לראש הממשלה כי הקסאמים נופלים גם ביישוביים ובקיבוצים הסמוכים לשדירות ולכן, מוטלת על הממשלה חובה לתמרץ ולחזק גם את הישובים הללו מבלי לבצע הפרדה שרירותית בינם לבין שדירות.
בשבוע הבא תיפגש ח"כ נוקד עם שר האוצר ותעלה את הנושא גם בפניו.