חוק ההסדרים - פסיקת בג"צ
ח"כ אורית נוקד - 27/9/04
בתגובה לפסיקת בג"ץ כי חוק ההסדרים בעייתי מבחינת ההליך הדמוקרטי תעלה ח"כ אורית נוקד (עבודה) להצבעה עם תחילת מושב הכנסת את הצעת החוק שהניחה במושב החורף, ההצעה תחייב כי החוקים שיכללו בחוק ההסדרים יהיו אך ורק החוקים ההכרחיים להעברת חוק התקציב.
ח"כ נוקד מקווה שפסיקת בג"צ תגרום לשינוי בכל הקשור לדיונים ולהצבעות בנושא חוק ההסדרים והתקציב.
כבר כאשר הועלה חוק ההסדרים האחרון, פנתה ח"כ נוקד ליו"ר הכנסת והתריעה כי יש לקיים דיון דחוף על שינוי כירוגי מהותי בכל הקשור להעברת חוק ההסדרים. על אף דרישתה לא שונה המצב ולכן מצאה לנכון כבר בחודש מרץ האחרון להניח הצעת חוק שתמנע הליך קלוקל זה.
הליך זה, כזכור גרם לעברת חוק גיל הפרישה מבלי שנדון לעומקו הדברים וכך רבים מחברי הכנסת לא ידעו כלל כי הגיל הפרישה עליו הצביעו בשעת לילה מאוחרת שונה מהגיל אליו מתכוון החוק.

חוק ההסדרים במתכונתו הנוכחית , טוענת ח"כ נוקד, מנצל מומנטום של "משחק כוחות" המתנהל בכנסת במסגרת חוק התקציב. על ידי כריכת חוק ההסדרים לחוק התקציב, הממשלה מצליחה, אחת לשנה, לכפות על הכנסת את רצון הממשלה בהליך מזורז ומהיר.
הצעות חוק ממשלתיות רבות ומשמעותיות, שכוללות הצעות לשינויים מבניים קריטיים, במקום שידונו בצורה מתונה ונאותה, תוך שקילה ראויה של ההשלכות העתידיות, עוברות הליך חקיקה חפוז, בלחץ זמנים, כאשר חוקים שונים נדחים או מתבטלים בהינף יד.
לטענת ח"כ נוקד, מהלכים אלו פוגעים בפעילותה ובתפקידה של הכנסת, כרשות המפקחת על פעולות הממשלה. בכך גם מופר האיזון שבין פעולות הרשויות כולן, מטרת הצעת החוק הינה לתקן את המצב הנוכחי ולהביא למצב בו החוקים שיכללו בחוק ההסדרים יהיו החוקים ההכרחיים להעברת חוק התקציב בלבד.