מכתב ראש השנה תשס"ד - מח"כ קולט אביטל
29.8.2004
ירושלים, י"ב באלול, תשס"ד

חברים יקרים,
אנו מצויים בעיצומה של אחת התקופות הסוערות ביותר בתולדות החיים הפוליטיים בישראל. מנהיג ה"ליכוד", שהוא גם ראש הממשלה, ספג שתי תבוסות קשות במפלגתו והממשלה, לאחר פרישות ופיטורים, מקרטעת. עם זאת, היא ממשיכה, בהנהגתו של שר האוצר, בנימין נתניהו, להתוות ולבצע מדיניות כלכלית-כספית אנטי-חברתית, הפוגעת בחלשים ומרחיבה את הפערים טעוני-האסון בין עשירים ומתעשרים לבין עניים ומתרוששים.

תוכנית ההתנתקות מעזה, מבית מדרשה של מפלגת העבודה, אומצה על ידי אריק שרון, אך במפלגתו נמשכים תהליכי פסילת התוכנית וחישוקו של רוה"מ. אין ספק בלבי כי גם אם התוכנית עברה ועוד תעבור שינויים, גם אם היא מהווה רק צעד ראשון וחלקי שאין בו פתרון לסכסוך בינינו לבין הפלשתינים, היא ראויה למלוא תמיכתנו. יחד עם זאת, אינני סבורה כי עלינו לשלם כל מחיר על מנת שתתבצע. מתחילת המשא ומתן היה לי ספק בכנותם של חברי הליכוד ובתרומתו של המו"מ למילוי יעדיה של מפלגת העבודה.

היום, לאחר תום ועידת הליכוד והחלטת צירי הועידה לפסול את מפלגת העבודה, ובתנאים החדשים שנוצרו, אני נחושה בדעתי שאין מקום להצטרפותנו לממשלה, משום שאני מעריכה כי לא ניתן להגיע להתוויית דרך מדינית וחברתית משותפת, ואני מטילה ספק ביכולתו של אריאל שרון לתמרן בין חישוקי נתניהו-לנדאו לבין כורח המציאות לשינוי כיוון.

כעת יש צורך לסגור פרק זה ולעשות את הדבר היחידי שנדרש: להציג בפני העם אלטרנטיבה ברורה וחדה, ולהכין את המפלגה על סניפיה ופעיליה לבחירות הבאות, תהיינה מתי שתהיינה. אם יתגלגלו הדברים, כפי שייתכן בפוליטיקה ההפכפכה של ישראל, בדרך שונה וניתן יהיה להקים ממשלה אחרת, בהשתתפותנו, נצטרך להתנות זאת לא רק בעדכון קווי היסוד המדיניים-ביטחוניים, אלא בראש ובראשונה בשינוי מהותי במדיניות הכלכלית-חברתית שמוביל נתניהו.

ולנושאים אחרים: התפוררות הקואליציה הפכה את הפעילות בכנסת למתוחה ועצבנית ובנסיבות אלה קשה לבנות תוכנית עבודה מסודרת ומשמעותית. למרות כל זאת, זוכה הממשלה עדיין לרוב בהצבעות בכנסת והדבר מקשה על עבודת החקיקה. מתוך הצעות חוק רבות שהגשתי בנושאים חברתיים, עבר רק חוק אחד ועוד שלושה חוקים נמצאים בשלבי עבודה שונים.

עם זאת, חלה התקדמות אמיתית ומשמעותית בעבודת ועדת החקירה לאיתור נכסי קורבנות שואה, אותה הקמתי, ואני מקווה שבחודש הקרוב נפרסם את ממצאי החקירה בתחום חשבונות הבנקים.

ועדת העלייה והקליטה שבראשה אני עומדת, מאפשרת לי לעסוק מקרוב בתחומים חברתיים רבים בהם קיימות בעיות כבדות ומורכבות לאוכלוסייה כולה, ולציבור העולים בפרט: האבטלה, מצוקות הדיור, קיצוצי הקצבאות, נשירה ממערכת החינוך, נוער בסכנה וכו'. המשבר בעלייה עמוק - (השנה הגיעו לארץ עד לכתיבת שורות אלה רק כ-8000 עולים), והתנאים הקשים בארץ הביאו רבים לעזוב ולשוב לארץ מוצאם. אין ספק כי ללא שינוי מהותי במדיניות וללא הקצאת המשאבים הנחוצים, ימשיכו להגיע אלינו רק קומץ עולים.

בסיורי התכופים, אני נפגשת עם אזרחים רבים אשר קצה נפשם במדיניות הממשלה. אירועי החודשים האחרונים - המצוקות והשחיתות השלטונית חשפו את פניהם האמיתיות של ה"ליכוד" ושל "שינוי". אני מעריכה שאזרחים אלה בשלים לשינוי כיוון. אני מאמינה ביכולתנו לשכנע אותם בצדקת דרכנו, אך לשם כך, חייבות אמירותינו ועשייתנו להיות ברורות צלולות ועקביות.

שלא כבשנים עברו, לא הזמנתי אתכם השנה להרמת כוסית. חשבתי כי יהיה זה נכון יותר לתרום כסף למפעל חלוקת התיקים אותו ארגנה המפלגה. לא נותר לי אלא לאחל, בדרך זו, לכל אחת ואחד מכם, ולבני משפחותיכם שנה טובה.

מי ייתן ושנת תשס"ה תהיה שנת פריצת דרך מדינית ועלייה על מסלול אמת, של צמיחה כלכלית והתאוששות חברתית.
שלכם - חה"כ קולט אביטל