מכתב ח"כ שלום שמחון עם סיום מושב הכנסת
15/8/04
חברות וחברים יקרים,
שלום רב,
בסיום מושב הכנסת אני מבקש לשתף אתכם ולדווח לכם על פעילותי כחבר כנסת ובמיוחד כיו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת- תפקיד שנתן בידי הזדמנות לפעול למען שיפור איכות חיי האזרח בישראל. ואכן, הישגים רבים הושגו.

ועדת הכלכלה בראשותי קידמה שורת נושאים כלכליים בעלי חשיבות מכרעת, במטרה לעודד תחרות במשק ולהוביל שינויים מבניים. עסקנו במגוון נושאים בתחומי התשתיות, התקשורת, התחבורה, החקלאות והשיכון, בהם: איסור שידורי רדיו פיראטי, רפורמה בתחום הרדיו הארצי, הקמת מתקני התפלת מים, חקיקה הנוגעת לנהגים חדשים, העברת סחורות במעבר קרני וטיפול בבעיות תעסוקה ודיור במגזר הערבי והגברת התחרות בערוצי השידור המסחריים – ערוץ 10.

בנוסף, בחרתי להתמקד בנושאי צרכנות, הנוגעים לכיסו של כל אחד מאיתנו, מתוך כוונה לשפר את השירות הניתן לציבור הצרכנים, להביא להורדת מחירים ולתת בידי הצרכן יכולת מיקוח. יזמתי בועדת הכלכלה שורת דיונים בנושא עמלות הבנקים, והשגתי את הסכמת הבנקים להקפאת עמלת השורה למשקי הבית. בשבועות הקרובים בכוונתי להגיע להסכמה עם הגורמים השונים הקשורים למערכת הבנקאית, על מתן הטבות ללקוחות הבנקים בתחום העמלות והשירותים הבנקאיים. בנוסף, הצליחה הועדה בראשותי להביא להורדת מחירי השיחות בין הרשתות הסלולאריות, להקטין את הקנסות הנגבים בכביש 6 ולאפשר נסיעת חיילים ברכבת בחינם.

כיו"ר ועדה שעסקה בחקיקה הנוגעת לשינויים מבניים במשק, היה חשוב לי להבטיח, כי העובדים בחברות שיופרטו לא יפגעו כתוצאה מהשינויים הנכפים עליהם. זאת המשנה החברתית של המפלגה שלנו ותפישת עולמי האישית. לפיכך, השקעתי שעות רבות בתיווך ובגישור בין ועדי העובדים של רשות הדואר ושל חברת מקורות לבין משרד האוצר. בתיווכי הושגו הסכמים שיאפשרו את פתיחת שוק הדואר לתחרות ואת השינוי המבני במקורות.

השנה הגשתי מספר הצעות חוק פרטיות, שתיים מהן אושרו בקריאה שלישית- הצעת החוק האוסרת על חברת מקורות לנתק את המים לרשויות המקומיות, ומבטיחה את זכותם של האזרחים לקבל מי שתייה, והצעת חוק לשיקום נחלים. לאחרונה אושרה בקריאה טרומית הצעת חוק שלי, הקובעת כי עובדי ציבור לא יקבלו במקביל למשכורתם גם פנסיה מקופת המדינה, בגין תפקיד שמילאו בעבר בשירות המדינה. אני רואה להצעה זו חשיבות ציבורית ומוסרית, שכן היא תביא לחסכון ותשים קץ לתופעה לפיה אלפי עובדים בשירות הציבורי נהנים מכפל שכר. חשוב לי להדגיש כי הצעת חוק זו לא תפגע בעובדי מדינה ששכרם והפנסיה שלהם נמוכים מ-21 אלף ₪. כמו כן הגשתי הצעת חוק האוסרת מכירת דלק לתחנות פיראטיות, הצעת חוק הקובעת כי צרכן המחזיר מוצר לחנות יקבל החזר כספי והצעת חוק להקמת רשות לסחר הוגן שתרכז את נושא הגנת הצרכן.

אשמח לשמוע מכם רעיונות והצעות לדיון ולקרוא כל הערה והשגה על פעילותי.
שלכם,
ח"כ שלום שמחון