דו"ח פעילות פרלמנטרית - 2004 - 2003 של ח"כ אופיר פינס
חברות וחברים יקרים,
עם סיום מושב הכנסת אני מוצא לנכון לדווח לכם על עיקרי פעילותיי הפרלמנטרית והמפלגתית.

אני רואה חשיבות רבה לכך ששליח של התנועה המבצע מטעמכם תפקיד יהיה מחויב במתן דין וחשבון לחברי המוסד המרכזי של המפלגה.
הצעות חוק שעברו בכנסת השישה עשר:
"במשך כל פעילותי הפרלמנטארית שמתי דגש, על המאבק בשחיתות הציבורית ובהגנה על קבוצות חלשות בחברה. הצעות החוק שהוגשו על-ידי מבליטות פעילות זו"
1.העלאת אחוז החסימה
העלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת מ-1.5% ל 2% כדי לצמצם את פיזור הקולות.
2.חוק לתיקון פקודת הבנקאות (דיווח על מעילה), התשס”ג-2003- חובת דיווח על מעילות בבנקים
בישראל, מתבצעות מדי שנה עשרות מעילות בבנקים.
התיקון יוצר שקיפות, מגביר את ההרתעה ומבטיח כי כל מעילה תגיע לידיעת הציבור ורשויות הפיקוח והאכיפה.
3.חוק המפלגות- היתר למפלגה לגבות הוצאות ממועמדים בבחירות פנימיות
תוקן חוק המפלגות, כך שתותר גבייה ממתמודדים לצורך כיסוי הוצאות קיום מערכות בחירות מקדימות במוסדות מפלגתיים פנימיים. זאת בכדי לאפשר למפלגה לשמור על הדמוקרטיה שלה העולה כסף רב.
4.הארכת תקופת התיישנות לתובע בעל ליקוי נפשי או שכלי
מדובר בחוק חברתי מובהק.
התיקון נועד למנוע מצב שבו ינעלו שערי בית המשפט בפני אדם חולה נפש או בעל ליקוי שכלי, אשר לא יכול היה לפעול להגשת תובענה, כמו כל אדם אחר.
5.חוק העונשין (תיקון - יחסי מטפל-מטופל) - איסור יחסי מין בין מטפל למטופל
החוק מונע ניצול מיני במסווה טיפולי.
6.חוק דיני הראיות (הגנת ילדים) -חקירת קטין שלא בנוכחות הנאשם
חוק חברתי-משפטי מובהק שמטרתו להרחיב את ההגנה הניתנת לקטינים הנדרשים בביהמ"ש, ע"י מתן האפשרות להעיד באמצעי העדה מיוחדים שלא בפני הנאשם. זאת כדי לאפשר עדות קטינים שחוששים מנאשמים אלימים.
7.הצעת חוק טיפול בחולי נפש -אשפוז כפוי זכות לייצוג ע"י עורך דין
מעכשיו בדיון בוועדה פסיכיאטרית יהיה החולה מיוצג על ידי עורך דין; אדם שאין לו עורך דין ימנה לו בית המשפט עורך דין, לפי הוראות חוק הסנגוריה הציבורית.
8.הצעת חוק העונשין- הארכת תקופת התיישנות עבירות המרדה לצורך העמדה לדין
תקופת התיישנות עבירות המרדה לצורך העמדה לדין משישה חודשים ל-שנה. תקופה של חצי שנה הייתה קצרה מידי בכדי לאפשר לרשויות החקירה והתביעה למצות את הליכי החקירה ולהיערך להעמדה לדין ועל רקע זה גורמים קיצוניים התחמקו ממשפט.
9.חוק לתיקון פקודת התעבורה
תאונות הדרכים גובות כל שנה מספר גדול של הרוגים ופצועים והמאבק בהן חייב לקבל סיוע חקיקתי.
התיקון נועד להחמיר את הענישה הניתנת לנהגים שהורשעו בתאונות שהסתיימו במוות.
פעילות פרלמנטארית
הצעות חוק בהליך חקיקה :
· הצעת חוק דיון פומבי בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין (ועדת חוקה)
· הצעת חוק הרבנות הראשית- רב ראשי אחד לישראל (ועדת הפנים)
· הצעת חוק תובענות ייצוגיות (ועדת חוקה)
· הצעת חוק הגנת הצרכן- חובת גילוי מדיניות החזרת טובין (ועדת כלכלה)
· הצעת חוק איסור קבלת תגמול מחברות תרופות (ועדת עבודה רווחה ובריאות)
· הצעת חוק המפלגות- איסור חברות ביותר ממפלגה אחת ותקופת צינון (ועדת חוקה)
· הצעת חוק שכר מקסימום בגופים מקצועיים (ועדת כספים)
חברות בוועדות:
· ועדת חוקה חוק ומשפט – מרכז האופוזיציה בוועדה וחבר ועדות המשנה לבדיקת הסחבת בבתי המשפט וצינון המעבר בין מפלגות וטוהר הבחירות המקדימות.
· הועדה לביקורת המדינה.
· ועדת המדע והטכנולוגיה.
· אחראי על הקשר של הכנסת עם מצרים – יוזם הדיון בכנסת לציון 25 שנים להסכם השלום.
שדולות:
· יו"ר השדולה למען ארכיאולוגיה
· יו"ר השדולה למלחמה בפשע המאורגן
סטטיסטיקה:
1. ראשון בחקיקה (9 חוקים)
2. שני במספר הצעות החוק (92 הצעות)
3. שלישי במספר הנאומים (243 נאומים)
4. רביעי בהשתתפות בהצבעות במליאה.
פעילות מפלגתית
· ראש צוות התגובות של מפלגת העבודה – חברי הצוות: יורם דורי, דוד אידלמן, מרק ביבצקוב, שמואל אלגרבלי, לוי מורב, טלי סוגליק, מיה בנגל, גלעד היימן, שמוליק כהן, סשה אלתרמו, אלדד יניב, מאשה שיינדוף, איל אריאל, דודי ברמן ועידן הלמן.
· צוות זה מוביל את הנוכחות התקשורתית של המפלגה ועמדותיה בנושאים המרכזיים שעל סדר היום.

· מרכז את הטיפול בנושא העולים החדשים ובכלל זה את הקמתו מחדש של ארגון העולים במפלגה, חידוש מפקד העולים וסמינרים לעולים.

· יוזם ומוביל החזרתו הביתה של עמיר פרץ ותנועת "עם אחד" – מהלך אסטרטגי שנועד לרכז כוחות סביב מפלגת העבודה ולחזק את הטיפול המפלגתי בנושאים חברתיים.

· קיום מפגשים קבועים בסניפים בכל הארץ – שמירה על דיון מפלגתי רציף והקשבה לחברים.
כתובת: תנועת המושבים לאונרדו דה וינצי 19 תל-אביב

טל'- 6086347 – 03 פקס 03-6094197 איימל :pinespaz@netvision.net.il
בכנסת– 02-6753754 פקס 02-6496171 איימל:pinespaz@knesset.gov.il
פלאפון: אופיר פינס- 051-589368 נירה כהן – עוזרת 052-890428