ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן: תם זמנו של חוק טל. הציבור מבין שאם חוק טל ימשיך להתקיים מדינת ישראל תתפרק לשבטים

24.1.2012

ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן: "תם זמנו של חוק טל"

  

לפני דקות ספורות התקיים דיון במליאת הכנסת בנושא חוק טל. ח"כ ברוורמן פתח את הדיון בנושא.

 

ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן: "תם זמנו של חוק טל. הציבור מבין שאם חוק טל ימשיך להתקיים מדינת ישראל תתפרק לשבטים. אם נמשיך בצורה הזו, נגביר את הפילוג והשנאה בעם.

 

החוק הזה פוגע לא רק בנו הציבור החילוני והדתי, אלא גם בציבור החרדי שמתנוון ומתנתק מהעם.

 

חוק זה לא רק שפוגע בעקרון השוויון בנטל אלא גם בחוסנה של הכלכלה הישראלית. אם בזמנו של בגין אחוז ההשתתפות בכוח העבודה של החרדים היה 75%, כמו אצל החילונים או החרדים בברוקלין, היום אחוז ההשתתפות הוא 35% בלבד.

 

לצערי הגענו למצב שעל פי החוק הקיים לתלמיד ישיבה יותר משתלם ללכת לישיבה מאשר לשרת בצבא או בשירות לאומי.

 

שיטת התמריצים הקלוקלת שקיימת היום חייבת להשתנות. המדינה צריכה לעודד את בני ה-18 להתגייס ולא להשתמט.

 

לפני למעלה מחצי שנה הגשתי הצעה בשם "חופשי ללמוד" אשר מהווה תמריץ לשרת בצבא או בשירות אזרחי ומשנה את המצב הנוכחי. לשמחתי, אתמול הודיע שר הביטחון שהוא מאמץ את רוב הסעיפים בהצעתי והולך לקדם אותה מטעמו.

 

הרמב"ם כותב ברוח זו דברים קשים במשנה תורה: "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וכיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים: כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו: לא תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קורדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו: אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות..."

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית