ח'כ ברוורמן: יחסי דתיים-חילוניים, החוקים האנטי-דמוקרטיים, יוזמת חוק 'חופשי ללוד' - פרסומים בעיתונות ונאום בכנסת

20.11.2011

 

להלן המאמרים מהשבועיים האחרונים של ח"כ ברוורמן:

1. מאמר על יחסי דתיים וחילונים שפורסם באתר של צו פיוס וקודם ב-YNET
http://www.tzavpius.org.il/node/1332

2. מאמר לגבי החוקים האנטי דמוקרטיים שעוברים בימים אלו בכנסת אשר פורסם בישראל היום
http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?id=7442&hp=1

3. מאמר בנושא יוזמת החוק "חופשי ללמוד" שח"כ ברוורמן מקדם אשר פורסם במעריב וב-
NRG
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/304/290.html?hp=1&cat=479&loc=8

 

4. נאום של ח"כ ברוורמן במליאת הכנסת על גל החוקים האנטי-דמוקרטיים


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית