יצחק (בוז'י) הרצוג מזמין להרמת כוסית לרגל השנה החדשה

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית