יצחק (בוז'י) הרצוג מזמין לכנס השקת קמפיין

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית