הצעת שר התמ'ת, בן אליעזר, להתמודדות עם מחירי הדיור ולסיוע לחקלאים נתמכת ע'י רוה'מ נתניהו

 

5 ינואר 2010

 

רה"מ נתניהו תומך בהצעת שר התמ"ת בן אליעזר להתמודדות עם מחירי הדיור ולסיוע לחקלאים: הממשלה צפויה לאשר תוספת של 4,000 עובדים פלסטינים לבניין ו-1,250 עובדים פלסטינים לחקלאות באופן מיידי

 

הממשלה תדון בהצעה ביום א' הקרוב | מלבד רה"מ, תומכים גם שר הביטחון ושר הבינוי והשיכון | בן אליעזר מממש את החלטות הממשלה שקבעו כי על שר התעשייה המסחר והתעסוקה ושר הביטחון לפעול להסדרת ההקצאה של 5,000 היתרים נוספים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון. עד כה מומשו רק 1,000 היתרים מתוך ההקצאה הנ"ל

 

בן אליעזר בירך על המהלך: "מעבר לסיוע לענפי הבניין והחקלאות, המהלך הוא צעד אמון חשוב בינינו לבין הרשות הפלסטינית"

 

רה"מ בנימין נתניהו הצטרף הבוקר (ד') לתמיכה בהצעת שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר, להגדלת מספר העובדים הפלסטינים המאושרים מאזור יהודה ושומרון. בן אליעזר ביקש להעלות את ההצעה מספר פעמים בחודשים האחרונים, וכעת, משבשלו התנאים, ההצעה תועלה כבר ביום א' הקרוב.

 

לפי ההצעה, יינתן היתר מיידי ל-4,000 עובדים פלסטינים לבניין, ו-1,250 עובדים פלסטינים לחקלאות, ובסה"כ 5,250 עובדים - כולם מאזור יהודה ושומרון. בן אליעזר מממש את החלטות הממשלה שקבעו כי על שר התעשייה המסחר והתעסוקה ועל שר הביטחון לפעול להסדרת ההקצאה של 5,000 היתרים נוספים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון. עד כה מומשו רק 1,000 היתרים מתוך ההקצאה הנ"ל.

 

בן אליעזר אמר כי "מעבר לסיוע לענפי הבניין והחקלאות, המהלך מהווה צעד אמון חשוב בינינו לבין הרשות הפלסטינית". לדברי בן אליעזר, ההצעה תאפשר מתן מענה מיידי למחסור עובדים חמור בעבודות הרטובות בענף הבניין, מה שיביא ליצירת תעסוקה לכ-10,000 עובדים ישראלים במקצועות אחרים בענף. "המהלך יביא להגדלת היצע הדירות וכתוצאה מכך צפויה ירידה במחירי הדירות".

 

לגבי ענף החקלאות, אמר בן אליעזר כי לנוכח מחסור קבוע בידיים עובדות בענף החקלאות וכן בעקבות הירידה החדה במכסות העובדים הזרים בחקלאות, נדרשת הגדלה של מכסת העובדים הפלסטינים לעבודה בחקלאות.

 

"עובדים פלסטינים, בניגוד לעובדים זרים, חוזרים לביתם בכל יום, ולכן עדיפים משמעותית מבחינתנו. במקביל לכך, משרדי מנסה להוציא כמה שיותר ישראלים להכשרות מקצועיות בתחום הבניין", סיכם שר התמ"ת.

 

להלן הצעת ההחלטה שהועברה למזכירות הממשלה:

 

היתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון

 

הצעה להחלטה

 

מחליטים

 

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 3436 מיום 13.1.08 בעניין היתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון ובהתאם לסעיף 3 שבאותה החלטה:

 

1. לקבוע כי מאפייני שוק העבודה לשנת 2011 מחייבים:

 א. מימוש של 4,000 היתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון בענף הבניין.

ב.   הוספה של 1,250 היתרים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון בענף החקלאות.

 

2.      להטיל על שרי הביטחון, התמ"ת, החקלאות והפנים להנחות את הגורמים המקצועיים במשרדם ליישם החלטה זו.

  

לוח זמנים לביצוע: מיידי

 

דברי הסבר:

 

1.  א. החלטת ממשלה מס' 3436 מיום 13.4.08 קבעה כי על שר התעשייה המסחר והתעסוקה ושר הביטחון לפעול להסדרת הקצאת 5,000 היתרים נוספים להעסקת עובדים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון. עד כה מומשו רק 1,000 היתרים מתוך ההקצאה הנ"ל כאשר שרי הבינוי והשיכון, האוצר, התעשייה, המסחר והתעסוקה והביטחון קבעו כי עובדים אלו יעסקו בענף הבניין.

מחסור בעובדים ב"עבודות הרטובות" בענף הבניין מהווה אחד הגורמים המגבילים את התחלות הבניה ומאריכים את משך הבניה. הגדלה מדודה כמבוקש של מכסת העובדים הפלשתינאים שיועסקו ב"עבודות הרטובות" עשויה לתרום להגדלת היקף התחלות הבניה ולהקל "בלחץ" על מחירי הדיור.

על כן, מוצע בסעיף 1 להחלטה זו לממש את יתרת 4,000 ההיתרים הנותרים ובסעיף 2 מוצע להקצות 5,000 היתרים נוספים לשנת 2011.

ב. נוכח מחסור קבוע בידיים עובדות בענף החקלאות וכן הירידה החדה במכסות העובדים הזרים בחקלאות, נדרשת הגדלה של מכסת העובדים הפלסטינים לעבודה בחקלאות.

             

 

2.      יובהר כי הצעת החלטה זו תואמת את סעיף 3 להחלטה האמורה בה נדרשים משרדי הביטחון והתעשייה המסחר והתעסוקה לבחון את ההחלטה מעת לעת ולחזור ולאשרה מדי שנה.

 

נתונים תומכי החלטה ומידע מחקרי

1.      לאור מאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזור ההעסקה השונים כיום, יש צורך במימוש כל המכסה בענף הבניין.

 

2.      משרד הבינוי והשיכון מצטרף לדרישה להגדיל את מכסת העובדים הפלסטינים לענף הבניין לצורך מענה מיידי למחסור בעובדים, הגורם למגבלת היקף הבנייה ולעליית מחירי הדיור:

א.    מחירי הדירות ושכר הדירה במשק עלו בקצב גבוה במיוחד בשנים האחרונות על רקע מחסור חריף בהיצע דירות חדשות במשק וגידול בביקושים. בשנים 2008 - 8/2010 עלו מחירי הדירות נומינלית (עפ"י מדד מחירי הדירות של הלמ"ס) ב- 40.9% במצטבר. שיבושים בכח אדם ועליית שכר העובדים בענף עשויים להביא לעליה נוספת במחירי הדירות ושכר דירה, ואף להשפיע על מדד המחירים לצרכן ועל שיעורי האינפלציה במשק.

ב.   שיווקי הקרקע המאסיביים לבניה למגורים של משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל מאז המחצית השניה של 2009 (כ-40,000 יח"ד במצטבר עד אוקטובר 2010) החלו לשאת פרי. במהלך 2009 החלה בניית למעלה מ-34 אלף יחידות דיור בהשוואה ל: 31-32 אלף יחידות דיור בממוצע לשנה קודם לכן, כאשר בשנת 2010 צפויה בנייה של כ-36 אלף יחידות דיור. מדיניות משרד הבינוי והשיכון הינה להרחיב ולהגביר את קצב השיווקים אף יותר ולהסיר חסמים המעכבים שיווקים, ומכאן שהחסר הקיים כבר היום בכח אדם בעבודות הרטובות עשוי להעצים.

ג.    הכשרת כח אדם במקצועות הנדרשים שבמחסור אורכת זמן רב. גם פעולות לעידוד ותגבור התיעוש בענף כתשובה למחסור בכח אדם מקצועי - פעולות ברוכות בפני עצמן - הינן תהליך ארוך טווח. מחסור בכח אדם בעבודות הרטובות בשל אי העסקת פועלים זרים או פלסטינאים, עשוי להביא לעיכוב בביצוע פרויקטי הבנייה ובשל כך לפגיעה בתעסוקתם של בעלי מקצוע ישראלים המשתלבים בעיקר בשלבי הבניה המאוחרים יותר.

3.      יצוין כי כניסת העובדים הפלסטינים לישראל מתבצעת דרך מעברי מערכת הביטחון ולא דרך מעברי הגבול הרגילים. מתן ההיתרים ומימושם אושרו על ידי שר הביטחון בכפוף למגבלות הביטחון ולקריטריונים של זרועות הביטחון.

 

היבטים ביצועיים

מצורף נספח "היבטים ביצועיים" המחייב את משרדי הממשלה על פי החלטת ממשלה מס' 4085 מיום 14 בספטמבר 2008.

 

השפעות אפשריות להחלטה (כלכלה, חברה, סביבה וממשל)

לתוספת 4,000 עובדים פלסטינים בשנת 2011 קיימת השפעה חיובית על שוק העבודה.

תוספת עובדים פלסטינים בעבודות הרטובות תחולל תוספת 10,000 עובדים ישראלים במקצועות בנייה אחרים.

תוספת 1,250 עובדים פלסטינים לענף החקלאות תענה על המחסור הקיים בענף, תאפשר הגדלת תפוקה ובכך תשפיע על מחירי המוצרים.

 

תקציב

אין השפעות תקציביות

 

השפעת ההצעה על מצבת כוח אדם

אין השפעה על מצבת כוח האדם.

 

עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

שר החקלאות - תומך

שר האוצר - אגף התקציבים מתנגד

שר הפנים - טרם התקבלה

 

חלופות להצעת ההחלטה

אין

 

הזיקה שבין ההצעה לבין יעדי הממשלה

הצעת ההחלטה תואמת את יעדי הממשלה בתחום התעסוקה, על רקע המחסור בעובדים ישראלים בעבודת רטובות בבנין ובעבודות בחקלאות.

 

החלטות קודמות של הממשלה בנושא

החלטת ממשלה מס' 3436 מיום 13.4.08

החלטת ממשלה מס' 1274 מיום 24.01.10

 

עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

מצורפת חוות דעת נפרדת

 

השרים המגישים את ההצעה:

שר הביטחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה

שר הבינוי והשיכון

 

היבטים ביצועיים

 

מטרות ויעדים

מטרת ההחלטה:

שיפור התכנון המדידה והבקרה בהצעות החלטה לממשלה מבחינת השיקול התעסוקתי

יעדי ההחלטה:

1. מתן מענה מיידי למחסור עובדים בעבודות הרטובות בענף הבניין . יצירת תעסוקה לכ-10000 עובדים ישראלים במקצועות אחרים בענף. הרחבת הבינוי עשויה גם להשפיע חיובית על מחירי הדירות.

2. . תוספת 1,250 עובדים פלסטינים לעבודה בענף החקלאות. הרחבת המכסה תביא להגדלת התפוקה בענף לאור המחסור הנוכחי.

 

תקציב

עלות תקציבית כוללת:

(לרבות הרשאה להתחייב
או הפחתה של הכנסה, במלש"ח)

 

אין

אין

אין

אין

2009

2010

2011

2012

2013

 

סיווג ההחלטה

תחום פעולה מרכזי:

 

חברה וכלכלה

 

 

 

 

 

 

 

סיווג ראשי:

 

תעסוקה

 

 

 

 

 

 

 

סיווגי משנה:

 

מדד המחירים

 

 

 

 

 

 

 

 

שלבי התארגנות:

פעולות נדרשות

מועד השלמה

גורם ביצוע אחראי

מימוש ההקצאה של 5,250 היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בענף הבניין וענף החקלאות

 

פברואר 2011

הנפקת הרשיונות וההיתרים מתבצעת במשולב ע"י התמ"ת,אגף מדורי התשלומים והמינהל האזרחי באיו"ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדדי תפוקה ותוצאה:

תפוקות ההחלטה

ערך נוכחי

מועד
(חודש ושנה)

יעד במועד

גורם אחראי/מדווח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוצאות ההחלטה

ערך נוכחי

מועד
(חודש ושנה)

יעד במועד

גורם אחראי/מדווח

הקלה בלחצי שוק העבודה בענפי הבינוי והחקלאות והגדלת התפוקות בענפים.

 

מרץ 2011

כנ"ל

תמ"ת

 

 

 

 

 

 

מועדי דיווח לממשלה על תפוקות ותוצאות:

 

מרץ 2011 ידווח על בצוע ההחלטה.

אוקטובר 2011 יבחנו תוצאות ישומה למול לחצי הביקוש לעובדים בעבודות הרטובות ובעבודות בענף החקלאי.

 

 

 

 

 

מחקר הערכה:

 

 יישום התוכנית ילווה במחקר הערכה על תוצאותיה והשלכותיה

 יישום התוכנית לא ילווה במחקר הערכה על תוצאותיה והשלכותיה

 

     להחלטה אין עלות תקציבית ישירה.

     להחלטה יש עלות תקציבית כמפורט להלן:

 

 

המשרד

סכום (במלש"ח)

2009

2010

2011

2012

2013

 

מקורות

 

-

--

--

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימושים

 

-

--

--

--

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ הפחתה בהכנסות המדינה (במלש"ח):

--

--

--

--

--

 

 

 

 

 

 

 

עלות תקציבית כוללת (במלש"ח):

-

--

--

--

--

 

מתוכה: הרשאות להתחייב (במלש"ח):

--

--

--

--

--

 

     בנוסף לכתוב לעיל, להחלטה יוקצו בהסכמת שר האוצר תקנות תקציביות ייעודיות כדלהלן:

המשרד

שם הסעיף, התוכנית והתקנה התקציבית

סכום (במלש"ח)

מספר תקנה**

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

אין הגדלה תקציבית ואין הגדלת תקני כח אדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקני
כוח אדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוגש על ידי: שר התעשייה המסחר והתעסוקה

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית