השר בן אליעזר בכנס הצגת דוח אונו 2010 - 'ישראל צריכה לדאוג לתעסוקה לאוכלוסיות החרדים, הערבים ובעלי המוגבלויות

 

4.1.2011

השר בן אליעזר בכנס הצגת דוח אונו 2010:

"מדינת ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה להותיר אוכלוסיות החרדים, הערבים ובעלי המוגבלויות מחוץ לשוק העבודה"

 

"עם זאת, קיימת אחריות רבה גם על כתפיהן של אוכלוסיות אלו להתגבר על מחסומי התרבות, הדת והחינוך ולצעוד יחדיו לעבר יעד זה. ללא שאיפה ונחישות של מגזרים אלו להיות חלק משוק העבודה, לא נוכל להגיע לפתרון המשותף"

 

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר, נאם אחה"צ (ג') במסגרת כנס הצגת ממצאי דוח אונו 2010 בקריה האקדמית אונו, בראשות פרופ' משה בן-חורין. הדוח עוסק בנושא שילובם של חרדים, ערבים ובעלי מוגבלויות בשוק העבודה והיכולת שלהם להיכנס לעמדות מפתח ולהתקדם בחברה הישראלית.

 

להלן עיקרי דבריו של השר בן אליעזר בכנס:

 

"המחקר שהתפרסם על ידי חוקרי הקריה האקדמית אונו עוסק בתחום החשוב ביותר כיום בשוק העבודה הישראלי, ונמצא בראש סדר היום הציבורי. המחקר נוגע בנקודות קריטיות בנושא שילובם בעבודה של החרדים, הערבים ובעלי המוגבלויות - מציף שאלות חשובות, חושף נתונים ומעלה הצעות והמלצות ליישום ראויות ביותר.

 

"עם כניסתי לתפקיד שר התמ"ת מיניתי ועדה בראשות פרופ' אקשטיין לבחינת שוק העבודה. וועדה זו ערכה את אחד הדוחות המקיפים ביותר שנעשו בישראל בתחום התעסוקה ובו התייחסות מרכזית לקבוצות אוכלוסייה אלו - וכן הצעות לצעדים אופרטיביים לשם שילובם בשוק העבודה הכוללים יעדים רב שנתיים.

 

"אני מניח כי רוב היושבים באולם זה מכירים את הכלים המצויים בידי משרד התמ"ת לצורך עידוד התעסוקה של מגזרים אלו. אין בכוונתי לפרט אותם, אלא רק להזכיר שאנו פועלים הן בהיבט הביקוש לעובדים - בין היתר ע"י מסלול תעסוקה הנותן תמריץ למעסיקים להעסיק חרדים, ערבים ובעלי מוגבלויות, והן מצד היצע העובדים - בעיקר על ידי הכשרה מקצועית ועל ידי מתן פתרונות של מסגרות לילדים בכדי לאפשר יציאת נשים לעבודה. במקביל, אנו פועלים לפיתוח אזורי תעשייה בסמיכות לישובים ערבים וחרדים בכדי לייצר נגישות תעסוקתית לאותם ישובים.

 

"חשוב לציין את נושא היזמות העסקית ככלי לעידוד תעסוקה. העסקים הקטנים יכולים וצריכים להוות כיוון מרכזי בעידוד התעסוקה של מגזרים אלו. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרדי, באמצעות המט"ים הפזורים בכל רחבי הארץ, ערוכים לסייע בייעוץ והכוונה לסיוע ליזמים בפתיחת עסקים קטנים וגם באמצעות סיוע בנושא המימון.

 

תעסוקת חרדים: "תחושתי היא שזוהי שעת רצון. יש כיום חלון הזדמנויות הבא לידי ביטוי ברצון של בני המגזר לצאת ממעגל העוני שנכפה עליהם תוך שילוב בשוק העבודה, יחד עם פתיחות של מנהיגי הקהילה לאפשר ולהקל על היציאה לעבודה וכן נכונות ממשלתית להוביל ולקדם נושא זה ואף להשקיע תקציבים נכבדים לנושא.

 

"לפני כשלושה חודשים כינסתי את ראשי הקהילה החרדית במשרדי בכדי לדון בנושא, אני חייב להגיד שגם אני הופתעתי מהגישה החיובית והרצון לקדם את הנושא. בעקבות פגישה זו, הקמנו פורום מקצועי של נציגי הקהילה ואנשים נוספים העוסקים בתחום תעסוקת חרדים בכדי לקדם ולפתח רעיונות וכלים חדשים לעידוד התעסוקה. בכוונתי לגשת לנושא במלוא הרצינות ובמידת הצורך נייצר שיתוף פעולה בין משרדי לשם מטרה זו.

 

"השתתפותם הנמוכה של מגזר זה נובעת משלל סיבות; ביניהם חסמי תרבות, חסמים רגולטורים, הזנחה ממשלתית לאורך שנים, תהליך ניכור והסתגרות, ולצערי, לעיתים נובעת גם מדעות קדומות ודפוסי חשיבה שמרניים מצד המעסיקים.

 

"לפני כשבועיים הבעתי את התנגדותי הנמרצת להצעה שגיבשה הממשלה לקצבאות האברכים. לטעמי, הצעות אלו מרחיקות אותנו מהמטרה ומנציחות את המצב הקיים. מטרתנו היא יותר הכשרה מקצועית, יותר מעונות יום ויותר מקצים למסלולי התעסוקה הייעודיים לחרדים, זוהי הדרך להביא בשורה אמיתית למגזר זה.

 

תעסוקת ערבים: "אין זה סוד שאחוז השתתפות בעבודה של המגזר הערבי, ובעיקר הנשים נמוך בכל קנה מידה עולמי. משרדי פועל במגוון דרכים ע"מ להתמודד עם נתון זה ואני רואה בהגברת ההשתתפות של המגזר הערבי אתגר ומשימה לאומית.

 

"אולם, לא די בכך. יש לשאוף לא רק להגברת ההשתתפות בכוח העבודה, אלא גם לדאוג שהאוכלוסייה הערבית תשתלב במקצועות האקדמאים המובילים ובתעשייה המתקדמת בישראל. לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל יש הרבה מה לתרום למשק הישראלי בתחומים אלו. אולם לצערי, ערבים אינם נקלטים בתעשיות העילית לא בגלל חסמים מקצועיים, אלא בגלל חסמים תרבותיים בשני הצדדים. חובה עלינו להתמודד עם חסמים אלו ולתת להם מענה הולם.

 

"אחת הדרכים לצמצום הפערים היא להביא את התעשייה לערים הערביות ובעיקר את ההיי-טק, המהווה את מנוע הצמיחה של המשק, ובמקביל להכין ולהכשיר את האקדמאיים הערבים הצמאים למקומות עבודה בתחומים אלו.

 

אני חייב לציין שאנו רואים יותר ויותר גורמים מתוך המגזר ומחוצה לו המקדמים נושא זה כמו גם תכניות ייעודיות כגון תכנית "צופן" - תפקידנו לעזור ולחזק מגמה זו בכל הכלים העומדים לראשותנו.

 

תעסוקת בעלי מוגבלויות: "הקבוצה השלישית אליה אני רוצה להתייחס, סובלת אולי מיחסי ציבור נמוכים יותר, אבל בעלת חשיבות רבה. שיעור התעסוקה של בעלי מוגבלות בישראל הינו נמוך ונמצא מתחת לממוצע במדינות המפותחות. וחובתנו כמדינה לשאוף ולהעלות אחוז זה.

 

"הנתונים מלמדים כי שיעורי התעסוקה עומדים על כ-45%, בהשוואה ל-72% בקרב אנשים ללא מוגבלות. לצד זאת, שיעורי האבטלה של אנשים עם מוגבלות הינם גבוהים פי 2 מאשר השיעורים בקרב האוכלוסייה ללא מוגבלות.

 

"קשייהם הבסיסיים של בעלי המגבלות הנפשיות מלוות אותן גם בעולם התעסוקה. לאנשים אלו השילוב בתעסוקה הינו יותר ממקור פרנסה אלא גם משפרת את עצמאותו של הפרט, בריאותו, מעלה את הערך העצמי והדימוי העצמי שלו וכן משפרת את הקשרים החברתיים והקהילתיים שלו.

 

"תעסוקה איננה נמדדת רק בפרמטרים כלכליים או מקצועיים, אלא יש בה ערך חברתי ואישי. במידה רבה התעסוקה מהווה מפתח להשתלבות בחברה בה האדם חי ובעלת חשיבות בהערכה העצמית של העובד כאדם יצרני ותורם. לנו כמדינה יש אחריות חברתית ומוסרית להעניק את הזכות לעבוד לכל אדם שחפץ בכך.

 

"לצורך קידום הנושא פועל בשנים האחרונות במשרד התמ"ת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בראשותו של מר בני פפרמן. יחידה שכל עבודתה מוקדשת לקידום התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. יחידה זו מקדמת מספר יוזמות חשובות בנושא אולם הדרך עודנה ארוכה ואנו פועלים לאיתור וקידום מהלכים שיסייעו לבעלי המוגבלויות לקחת חלק מרכזי יותר בשוק העבודה.

 

"ברצוני להדגיש כי מדינת ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה להותיר אוכלוסיות אלו מחוץ לשוק העבודה. הגידול הדמוגרפי של אוכלוסיית הערבים והחרדים ומשקלם היחסי ההולך וגובר מחייבים אותנו לפעול כאן ועכשיו. לא מדובר פה רק על עתידו ושגשוגו של המשק, אלא קודם כל על היכולת של אוכלוסיות אלו לקיים עצמן בכבוד ולהוות חלק אינטגראלי, שווה זכויות ושווה מעמד במדינה המגדירה עצמה כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

 

"עם זאת, קיימת אחריות רבה גם על כתפיהן של אוכלוסיות אלו להתגבר על מחסומי התרבות, הדת והחינוך ולצעוד יחדיו לעבר יעד זה. ללא שאיפה ונחישות של מגזרים אלו להיות חלק משוק העבודה, לא נוכל להגיע לפתרון המשותף.

 

"אני מסתכל סביבי ורואה את ההישגים האדירים שהמשק הישראלי הגיע אליהם בשנים האחרונות. רק שבוע שעבר פורסם כי המשק הישראלי צמח ב-4.5% בשנת 2010, הרבה מעל מרבית הכלכלות המערביות. שערו בנפשכם עד לאן נוכל להגיע כאשר נשלב באופן מלא במשק את אוכלוסיית החרדים, הערבים ובעלי המוגבלויות.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית