שר התמ'ת, בן אליעזר, עודכן על המגעים בין ההסתדרות לתעשיינים ובירך עליהם

 שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר, עודכן על המגעים בין ההסתדרות לתעשיינים ובירך עליהם

 

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר, עודכן על המגעים בין ההסתדרות לתעשיינים ובירך עליהם. כמו כן עודכן כי הם ינסו להגיע לסיכומים בעניין עם משרד האוצר. השר סיכם עימם כי במידה ולא יגיעו לסיכומים, הם יחזרו אליו על מנת לשקול להביא זאת בחקיקה או בצו הרחבה.

 

השר בן אליעזר מברך על כל צעד שיביא להעלאת שכר המינימום, כל עוד הצעד יעשה בהידברות עם הגורמים הרלוונטיים בממשלה.

 

OTR

 

גורמים במשרד התמ"ת מסבירים כי שכר מינימום מכוח הסכם וצו הרחבה - אינו בר אכיפה פלילי, ולכן עדיף לכולם משמעותית להביא זאת בחקיקה שתהיה מוסכמת על הממשלה.

 

במידה והדבר יובא בצו הרחבה, ייווצרו בציבור שני סכומים של שכר מינימום. אחד לאכיפה הפלילית ואחד אחר לתביעה. אפילו במודעה על גובה שכר המינימום, שחייב המעסיק לתלות, יהיה סכום מטעה, כי הוא יהיה זה שלפי החוק. העובד יראה את הסכום וככל שהמודעה משמשת למשהו - הוא יפסיד את הדלטה בין הסכום לפי החוק לבין הסכום לפי ההסכם המורחב.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית