תפריט מחלקה
חדש ב ימים אחרונים      
דפים אחרונים מקיבוצים
מטה התנועה; הודעות הדובר

קול קורא המזמין את המשרתים בקבע, בצה"ל ובכוחות הביטחון, להציג את מועמדותם למלגה מהקרן ע"ש רא"ל דן שומרון

28/03/2017
מאמרים, תערוכות ועוד....; תשבצים

28/03/2017
 
- אבנר כרמל (קיפי), מעגן מיכאל
ברית פיקוח

בחוזר עדכון אודות קול קורא, מטעם רשם האגודות השיתופיות, לצורך קבלת התייחסות מבעלי עניין בתחום האגודות השיתופיות, לעדכון מוצע לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) - קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת, שפורסם לאחרונה, במטרה לשפר את הממשל התאגידי ברשויות האגודה.

28/03/2017
איגוד התעשיה הקיבוצית

28/03/2017
תגובות אחרונות באתר

28/03/2017

28/03/2017

לוח מודעות
חינוך

28/03/2017

28/03/2017
חקלאות

28/03/2017

ארועים ב30 הימים הקרובים
מזכירות התנועה הקיבוצית

24/04/2017
איגוד התעשיה הקיבוצית

03/04/2017
נשים ומגדר

02/04/2017
מטה התרבות

31/03/2017
המטה השיתופי

03/04/2017
משימות

29/03/2017
מורשת

03/04/2017
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

31/03/2017

01/04/2017

02/04/2017

04/04/2017

05/04/2017

06/04/2017

08/04/2017
תערוכות מתמשכות

27/02/2017

16/03/2017