מפנה - גליון מס' 58 - ספטמבר 2008

גליון מספר 58

 

ספטמבר 2008

אב-אלול תשס"ח 

 

כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

תוכן העניינים של מהדורת האינטרנט:

שימו לב המאמרים מופיעים כקבצי p.d.f.