תקצירי המאמרים


 

"מפנה" מס' 53 - אפריל 2007, אייר תשס"ז

 


יהודה בן מאיר - השלטון האזרחי והצבא במדינה דמוקרטית          

 

השאלה האמיתית היא לא הכפיפות המוחלטת של הצבא לדרג האזרחי, אלא חלוקת הכוח וההשפעה. מה המשקל של הצבא בלפחות שלושה תחומים נפרדים: בניין הכוח; החלטות אופרטיביות; האסטרטגיה.

 

יגיל לוי - שקיעתו של צבא המילואים

 

העלות הפוליטית של גיוס מילואים היוותה נדבך חשוב ביכולת ההגבלה של חופש הפעולה הפוליטי של כל ממשלה.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה

 

נדיר צור - בין מנהיגות פוליטית למנהיגות צבאית

 

מנהיגות פוליטית שואבת כל העת עוצמה מביצועיה ונזקקת לאשראי מתעדכן. מפקד צבאי נהנה ממאגר עוצמה בלתי נלאה, שמגולם בדרגותיו ובסמכויותיו וכן בהוראות הצבא ובסנקציות המוטלות על מפירי הוראות אלה.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה

 

 מיכה אשחר - הזמנה לחשיבה רדיקלית על חברה וצבא בישראל

 

המחלוקת על דמותה של מדינת ישראל והשינויים שהיא עוברת כבבואה של אותה מחלוקת, משפיעים בהכרח גם על דמותו של הצבא שעודנו צבא עממי ומסתמך על נשק קונבנציונלי.

 

 דודו פלמה -  חינוך להומניזם בצל איום קיומי

 

כאשר בוחנים את הניסיון לחנך נוער לערכים בחברה הנתונה באיום קיומי מבית ומחוץ, מגלים מצב מורכב מאוד. כבר כמה עשרות שנים מתמודדת החברה הישראלית על קיומה, כשהיא חותרת לשלום מחד ומחנכת לשירות צבאי משמעותי מאידך. מה שבשנים הראשונות לקיומנו נתפס כערכים המשלימים זה את זה, החברה  והצבא, נתפס כעת כמצב קוטבי שבו הצבא הולך והופך להיות אנטי תזה מהותית לחברה האזרחית.

 

דן סואן, ניצה דוידוביץ, מיכל קולן - שיקולים בבחירת לימודים במכללות

השוני בין יהודים לערבים

                                       

סטודנט הוא סטודנט וללאומיותו רק השפעה חלקית בבואו לבחור את המוסד בו ילמד ואת מסלול לימודיו. שיקוליהם ומניעיהם של הסטודנטים היהודים והערבים דומים למדי והשוני הוא בתחומים ספורים.

 

עופר סיבון - חופש ביטוי, תקשורת ודמוקרטיה – החלום ושברו

 

הסכנה העיקרית האורבת כיום לחופש העיתונות היא הכפפתו לאינטרסים הכלכליים של בעלי ההון השולטים ברוב-רובה של התקשורת. מרכזיותה של התקשורת בעיצובו של סדר היום הפוליטי והציבורי בדמוקרטיה המודרנית מלמדת עד כמה קשה להגזים בחשש מפני סכנה זו.

 

יעקב ליברמן - הקשר בין סגנון הכתיבה במקומונים וקיומה של תודעה משותפת

בציבור המקומי.

 

הדיאלוג הנוצר בין המקומונים לציבור קוראיהם תורם לגישור בין קבוצות מנוגדות בחברה והוא יוצר תשתית להקשבה הדדית, ליכולת לקיים דיון רציונאלי, שאינו מתייחס לסטריאוטיפ של המתווכחים אלא לנימוקיהם בלבד.

 

אהוד ס"ט - האם הקיבוץ ישרוד את הכנסת השכר הדיפרנציאלי?

תהליכי השינוי בקיבוצים לאור התיאוריה הכלכלית

 

הניתוח התיאורטי הכלכלי מראה כי קיבוץ המאמץ "שכר דיפרנציאלי" מלא, עם אפשרות של העסקת עבודה שכירה, יתפרק וייעלם בטווח הארוך, תוך שהוא הופך לפירמה קפיטליסטית לכל דבר. למעשה, מרגע שהקיבוץ מאבד את המטרה המשימתית המקורית שלו, ובעקבות זאת - את האידיאולוגיה השיתופית-שוויונית שלו, הוא מתערה ונעלם בסביבה הכלכלית-חברתית החיצונית.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה

 

מתתיהו מינץ -  מרובנו לביתניה: מתנועה מחנכת למסדר

 

שלושה ציוויים הפכו לעמודי היסוד בשיח הרעיוני בתנועה, ואלה הם:

  1. האכסקלוסיביות הקיבוצית או הבלעדיות הקיבוצית, ללמדך שאחת דרכו של בוגר התנועה – לקיבוץ;
  2. שלילה של עבודת ההווה;
  3. חינוך רגשי ואינטלקטואלי ברוח הרדיקליזם המרכסיסטי.

יעל ויילר - חֲבוּרָתיוּת של חברי קיבוץ ולוחמים

הפלמ"ח בקריית ענבים - תש"ח 1947-1948

 

חֲבוּרָתיוּת איכותית ייחודית נוצרה בין חברי קיבוץ קריית ענבים לבין חיילי חטיבת 'הראל' של הפלמ"ח בימי הקרבות של מלחמת העצמאות בתש"ח (1947-1948). מרכיביה היו קרבה רעיונית ותרבותית, דבקות בציוניות ומשפחתיות חלופית.

 

אודי מנור - גם 'שמאל' ביקורתי וחופשי' עשוי לשלול ריבונות יהודית

 

על ספרו של אלחנן יקירה, פוסט-ציונות, פוסט-שואה – שלושה פרקים על הכחשה, השכחה ושלילת ישראל, עם-עובד, תל אביב 2006

 

יעקב גורן -  הגישה הספרותית לתנ"ך ומגבלותיה

 

על ספרו של אלכסנדר רופא, מבוא לספרות המקרא, כרמל, ירושלים תשס"ז

 

נחום שור - תגובה על מאמרה של גילי זיוון בגיליון הקודם