מן המערכת

"מפנה" מס' 52 - דצמבר 2006, טבת תשס"ז


 

בימים אלה נשלמים הדיונים על תקציב המדינה לשנה הבאה. תקציב לכאורה חדש, אך הוא ממשיך במסלול שהתווה בשנים האחרונות שר האוצר הקודם, נתניהו, כאילו לא היו בחירות וכמו לא התחייבה הממשלה ל"תקציב חברתי". בכנס השנתי שהתקיים בראשית החודש, של עמותות המתנדבים המסייעים לנזקקים למיניהם, שבה ועלתה הזעקה של הפעילים נוכח קוצר ידם לסייע לכל הנזקקים. וב'וועידת העשוקים' שהתכנסה מחוץ לאולם 'ועידת העסקים', חזרה כמדי פעם בשנים האחרונות, התביעה לשינוי המדיניות החברתית, ואין שומע. בה בעת נמשך בכנסת הדיון בחוק ההסדרים שכל כולו נועד לשרת את גזירות האוצר תוך עקיפת הליכי חקיקה סדירים. אפילו היועצת המשפטית של הכנסת חזרה והתריעה גם השנה על הליך זה ובעיקר על כך שנמשכת מגמת הפגיעה בחלשים בנזקקים, בניגוד להצהרות הממשלה עם כינונה.

 

בימים אלה, בהם אמור צה"ל לתקן פגמים שנחשפו במלחמה האחרונה ולשקם מערכות שנפגעו ואמינות שהתערערה, ישנם מחנכים ומורים השוקדים עם תלמידיהם בבתי"ס שונים, על עיכול חוויות המלחמה ופגעיה. עוד אין אנו - אנשים מן השורה - יודעים מה נעשה בצבא, אך התרשמנו עמוקות מהנעשה בחינוך, ומותר להניח שאין מדובר בבי"ס אחד בלבד. בבי"ס 'פסגות' שביראון, בו לומדים תלמידים מיישובים בגליל העליון, מתקיים תהליך חינוכי שמתמודד עם הפגיעה בנפשות הילדים ורגשותיהם נוכח הפגיעה הפיזית בסביבה - עציה השרופים ובתיה הפגועים. "מצפים מאתנו ואנחנו מצפים מעצמנו שנשכח, נתאושש, נתגבר, ואנחנו כמו הסביבה, עדיין זוכרים. הסביבה עדיין לא נרפאה ורק מתחילה להתאושש, אנחנו עוד לא" - כותבים הילדים. בפתח הגיליון הנוכחי, בתמונה ובדברים, אנו מביאים מקצת מהתבטאויות התלמידים. מקווים אנו שהתאוששותם תהא שלמה ומהירה וכי לא יֵדעו עוד מלחמה.

 

בימים אלה הצבנו במוקד גיליון זה את הציונות, ללא מרכאות. פתחנו בשיחה עם פרופ' יוסף גורני, היסטוריון לא 'חדש' ולא 'פוסט', המאמין בצדקת הציונות כמוליכת התחדשות העם. מוקי צור ממשיך את הדיון הציוני ומצביע על נביטה מחודשת שלה. אבי בראלי בוחן את משמעותה של החלוציות הציונית, מבקר את ההתבדלות ה'איסיית' ועומד על הצורך במעורבות פוליטית. סיפורה של חלוצה שמאבקה נשא גם אופי פמיניסטי מביאה אסתר כרמל-חכים בפורשה את סיפורה של חנה מייזל. גילי זיוון ממקדת את דיונה באתגר שבפני החברה היהודית של איש באמונתו יחיה ועם זאת של חיים יחדיו. בכך היא ממשיכה גם את הדיון שקיימנו בגיליון הקודם על זהותה של הישראליות. המפעל הציוני-החלוצי-התיישבותי נבחן ונסקר בקובץ המאמרים והמחקרים שערכו פז-ישעיהו וגורני ושהופיעו כספר זה מקרוב. ספר זה מוערך ומבוקר בידי אודי מנור. במסגרת 'הדיון הציוני' שבגיליון זה סוקר יזהר בן נחום את ספרו של אלי צור על השומר הצעיר בפולין. גם לספרו של הובסבאום על הלאומיות, אותו סוקר יעקב גורן, ישנו קשר למוקד דיוננו בבחינת הלאומיות היהודית הציונית. ספרים חדשים נוספים נסקרים בידי יעקב שמיר ואריה קיזל.

 

עוד בגיליון: חיים מזר מצביע על הפוטנציאל הבעייתי של הצמיחה בסין אגב דיון בספר חדש על מדינת הענק המתנהלת כחברה בע"מ.

 

חותמת את הגיליון התייחסותו הקצרה של אלון פאוקר לדילמה של חוקר הקיבוץ.

 

                                                      קריאה נעימה - העורכים