תקצירי המאמרים"מפנה" מס' 51 - אוקטובר 2006, תשרי תשס"ז


 

מוריה אבנימלך - העניים מימנו את המלחמה

המלחמה לא הייתה הגורם אלא התירוץ להמשך הפגיעה בחלשים, ואפשרה ספין של הצגת סולידריות מזויפת כשהסולידריות החברתית האמיתית התפרקה.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה

 

מענית שאנן - למי הפשע משתלם - כליאה למטרות רווח

ישראל דוהרת להפרטת בתי הסוהר במהירות מרשימה. הכלא הפרטי הראשון הוצג כניסיון, אך לא נוסחו המדדים שעל בית הכלא למלא כדי שהניסיון יורחב, או יבוטל. הניסיון בעולם מלמד שמרגע שנכנס בית הכלא הראשון, הבאים אחריו אושרו למרות אירועים ברורים שהצביעו על כישלונות טרגיים

 

עוז אלמוג - זהות ישראלית - הערות שוליים של סוציולוג

אין זהות של "הישראלי", יש זהות "ממוקפת", ישראלי עם מקף: ישראלי-דרוזי, ישראלי-אתיופי, ישראלי-חרדי וכיו"ב.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה

 

זאב צחור  - ירושלים-כורנוב- תל אביב: "ראש שמחתנו" משנה מקום

מתחייבת העברת סמכות ההכרעה הממלכתית מידי "נערי האוצר" לידי מנהיגות לאומית היודעת להציב חזון חברתי ומדיני. הקניית הפרימאט המחודש לנגב ולגליל היא פרי התבוננות במצבה החמור של החברה הישראלית. העדפת הספר לא נועדה להשיב את הגלגל לאחור. מטרתה להצעיד את החברה הישראלית קדימה.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה 

 

צביה גרינפילד - דילמות הזהות היהודית ישראלית

מיקוד הזהות היהודית-הישראלית המשותפת בטקסטים הגדולים של העם היהודי לדורותיו, יכול לעצב דורות של ישראלים שעברם הרוחני מתערב בהווייתם העכשווית ובחלומותיהם לעתיד - ויחד הם יוצקים דמות אדם ישראלי.

 

מאיר יפה - כיבוש הרסני ומסוכן - על זהות ישראלית מזווית שונה

משום שהיהדות מזוהה עם גרסתה האורתודוקסית מצאנו עצמנו מוכים פעמיים: הן במאבק הפנים יהודי על הנרטיב היהודי ההגמוני בישראל, והן במאבק האזרחי שלנו על דמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל.

 

יעקב גורן - השונות של החברה הישראלית ותרבותה

פרטיה הלוא פזורים כמעט בכל התנ"ך.

 

אבי קליין - "זה טוב - זה מאמריקה"

האמריקניזציה השוטפת את המדינה מקעקעת את ישראליותה. הצבת סכר בפני שיטפון זה תיתכן רק כשנכיר כי עליונותה של ארה"ב אינה ודאית ואינה בכל התחומים.

 

אברהם פווין - מהשולחן העגול אל שולחן המנהל - שינוי ודמוקרטיה בקיבוץ

המערכת השלטונית של הקיבוץ הפכה ליותר ריכוזית, היררכית ויותר עצמאית כלפי הפיקוח הציבורי. בעלי התפקידים הפכו ממשרתי הציבור לאדוניו. עם התרוקנות האסיפה מתוכן וממשתתפים איבד הממסד חלק לא מבוטל מהלגיטימציה לשלטונו. בשל מיעוט המשתתפים האסיפה אינה מהווה בסיס ללגיטימציה של המדיניות הנקבעת ואינה נותנת גיבוי ציבורי לממלאי תפקידים ציבוריים.

 

אודי מנור - "אבן ריחיים על צוואר השמאל הציוני"

היסטוריה, היסטוריוגרפיה והיסטוריונים בכנס חוקרי הקיבוץ: תמונה ופרשנות מעוותות של היסטוריית הקיבוץ.

לקריאת מאמר זה - ראה קישור למטה

 

ריצ'רד רורטי - חינוך כחיברות וכייחודיות

האם המערכת הסוציו-אקונומית הנוכחית מותאמת פחות או יותר לטבע?

האם היא מהווה מימוש של הפוטנציאל האנושי או דרך למנוע את מימושו?

האם התירבות לפי נורמות של החברה שלנו יוצרת חופש או ניכור?

 

בסימן קריאה:

יעל ויילר על גדעון עפרת: בהקשר מקומי

יוסי ברנע על שמואל פיינר: משה מנדלסון.

אריה קיזל על 'דווקא', כתב עת חדש ביידיש.

 

מסמך: כשל רעיוני ואי נאותות משפטית

חוות דעת נציב הדורות הבאים על חוק ההסדרים לשנת 2006 הכוללת ביקורת עקרונית על מנגנון חוק ההסדרים.