תקצירי המאמרים

"מפנה" מס' 50 - אפריל 2006, אייר תשס"ו


יוחנן פרס - לממשלה דרושה משילות ויציבות

מבנה הניגודים הישראלי הוא כזה שהשכבות הנמוכות מפוצלות לקבוצות שעוינות זו את זו, ואין להן שפה משותפת. מולם קבוצה מלוכדת למדי של האליטות הכלכליות, הצבאיות, הפוליטיות והאקדמיות, שמהוות קבוצה בעלת שפה משותפת ואינטרסים משותפים. ולכן אי-השוויון בישראל יכול להתדרדר לרמות כאלה מבלי שלעניים יהיה כוח להתארגן ולהילחם.

 

דני פילק - מפה פוליטית חדשה ומודלים כלכליים-חברתיים ישנים

תוצאה ברוכה של הבחירות יכולה להיות גיבושו של כוח פוליטי סוציאל-דמוקרטי והתחלת גיבושה של אופציה שמאלית רדיקלית.

* קישור למאמר במלואו - בסוף הדף

 

גבריאל (גבי) שפר - שלושה מקורות למשבר בדמוקרטיה הישראלית

הכרח לעשות הרבה ומייד לחיזוק התרבות הדמוקרטית הפגועה מאוד בישראל, ועל ידי כך להפחית את המשבר הדמוקרטי הקיים בישראל. יש להשקיע חשיבה מקיפה ומעמיקה בדבר האיומים הפנימיים שמקורם במצב החברתי-כלכלי המדורדר של ישראל, ולהחיות את מדינת הרווחה הישראלית ההולכת וגוססת.

* קישור למאמר במלואו - בסוף הדף

 

אביה ספיבק - האם יש ביכולת המשק הישראלי לתקן את סדרי העדיפויות הכלכליים? ניתוח מקרו-כלכלי של השימוש בפירות הצמיחה הצפויה במשק

במצבו הנוכחי ובתנאי שהצמיחה תימשך, יכול המשק הישראלי להרחיב את ההוצאה למטרות חברתיות. בשנים הקרובות ניתן להגדיל, בכל שנה, את התקציבים החברתיים ב-4 מיליארד ש"ח.

 

ג'וני גל - מדיניות ביטחון סוציאלי - המצוי והרצוי

לאחר מספר שנים שבהן המגמה העיקרית של המדיניות הייתה לפגוע במערכת הביטחון הסוציאלי והקטנת ההוצאות בעבורה, התגבשה ההכרה שיש לפעול לשיקום המערכת.    

 

מרדכי גד-אל נשיא - שינוי במעלה שנייה במערכת החינוך בישראל

מטרתו העיקרית של המאמר, דווקא בימים אלה שתמורות רבות מתחוללות בהם, להעלות את סוגיית "הפערים החברתיים" בחינוך לדיון מחודש ברמה האסטרטגית.

 

אסף חפץ - המשטרה והמערכת האזרחית

 החיבור הנכון ושיתוף פעולה הדוק בין המשטרה לרשויות המקומיות, התנדבות אזרחית וייבוש ביצת העוני, בהם המפתח להצלחת המאבק בפשיעה, כאן טמון פוטנציאל רב ואף סיכוי למהפך.

 

אייל גרטמן - הספורט במדינת ישראל: מה ניתן לעשות?

ראוי שממשלת ישראל  תתאים עצמה  למציאות התרבותית-חברתית החדשה ותדע להכיר בצורכי הציבור במערכת ספורט יציבה היכולה לספק תשתיות של פעילות ספורט חובבנית לכל ושל טיפוח ספורטאים מצטיינים בזירה הבינלאומית. הקמתו של מיניסטריון לענייני ספורט יכולה לקדם מטרות ראויות אלה.

 

אברהם פווין - חורים ברשת הביטחון

צירוף הממצאים מוביל למסקנה שעבור בעלי זכויות היתר היתרונות מצטברים כשם שלמוחלשים מצטברים החסרונות.

* קישור למאמר במלואו - בסוף הדף

 

אלון פאוקר - קיבעון אידיאולוגי נוכח מציאות משתנה

קיבעון אידיאולוגי כלפי פנים וכלפי חוץ אחז את כל התנועות אל מול התופעה החדשה של עצמאות מדינית והקשה על הקיבוץ להתמודד עם המעבר מיישוב למדינה.

* קישור למאמר במלואו - בסוף הדף

 

יעקב גורן - יצחק טבנקין - יסודות אנרכיסטיים במסכת חייו

סינתזה בין מעשים ברוח אנרכיסטית ותורה לאור מוסכמות מרקסיסטיות לא יכלה להיות מדריך להצלחה במישור הפוליטי. ואולי יש לראות בכך את הגורם לשקיעה האטית של השפעת טבנקין האיש על דרכה של תנועת העבודה הארץ-ישראלית. במחשבה שנייה: אולי גם גורם לשקיעת תנועת העבודה עצמה.

 

אהרן יפה - "הקדיש" במסורת ישראל - דת מול מודרנה

האדם החילוני בחר שלא לשמר את תכני החגים הדתיים. אך עם זאת מצא לנכון לתת משמעות לחייו בשגרה של טקסים חילוניים ובכך קיבע את מחזור השנים ומחזור החיים. הקהילה הקיבוצית התקשתה להשלים עם אובדן טקס הפרידה הדתי מהחיים וגיבשה דפוסי אבלות ונוסחי קדיש.

 

עמיקם אוסם - על ספרו של מוקי צור 'אורות רחוקים'

אריה קיזל - על הספר 'הנדון: האשכנזים' ועל הסרט 'האשכנזים'

חיים מזר - על הספר 'האוליגרכים. המיליארדרים החדשים של רוסיה'.