תקציר המאמרים
"מפנה" 45 - דצמבר 2004, טבת תשס"ה
דן גבתון - דו"ח כוח המשימה: בין הכל ללא כלום
את רפורמת ועדת דברת יש למקם בתוך מסגרת רחבה של רפורמות דומות המתרחשות בעשור האחרון ברבות ממדינות העולם המערבי. השורשים של רפורמות אלה הם בשני תהליכים שאינם בלתי קשורים זה לזה: הגלובליזציה והאכזבה מהחינוך הציבורי. הרפורמה מציעה טיפול מקיף בשורת מרכיבים של מערכת החינוך בישראל. הניסיון המחקרי מצביע על משמעותו הרבה להצלחת הרפורמה או לפחות ליישום חלקים גדולים ממנה.
לכתבה המלאה - לחץ כאן
דן בו דוד - רפורמה מבנית במערכת החינוך
שתי ועדות, אחת שקמה ביוזמת אזרחים שאכפת להם והשנייה ממלכתית, בחנו בשנתיים האחרונות את מערכת החינוך בישראל. המחבר בוחן את מסקנות והמלצות שתיהן ומשווה הדומה והשונה.
לכתבה המלאה - לחץ כאן
זהבית גרוס - גם לציונות החילונית חשובה עצמאותו של החינוך הממלכתי-דתי
ההפרטה בחינוך וניהול עצמי נהוגה במדינות רבות באירופה ובארצות הברית, אך השאלות המתבקשות האם שיטה זו מתאימה לצרכיה של מדינת ישראל והאם החברה הישראלית בכללותה בשלה לתהליכי הפרטה בחינוך, שכן יוצא מכך שהתהליכים המלאכותיים שייוצרו במערכת החינוך מקדימים בהרבה את הצרכים הפסיכולוגיים ואת האוריינטציה המסורתית והקונפורמית יותר הרווחת בעולם הערכים של הנוער הישראלי. המחברת מוסיפה ומזהירה מפני פגיעה בחמ"ד פן יתרום הדבר להתחזקות נוספת של החינוך העצמאי החרדי האנטי-ציוני.
לכתבה המלאה - לחץ כאן
יוסי אסף - היכן מסתתרת האקדמיה?
לא זו בלבד שהאקדמיה מחויבת למערכת החינוך של גני הילדים ובתי-הספר אלא שעצם קיומה מכספי הציבור, ממסיו, מחייבת שאחריות זו תוגדר ותמומש ללא פשרה.
ניר מיכאלי - מה דמוקרטי בחינוך הדמוקרטי?
אין להשלים עם החינוך הרוֹוח מחד או להתפתות לחינוך הדמוקרטי מאידך. הכרחי ללמוד, לעצב ולפתח דגמים חינוכיים אחרים שמעניקים משמעות גם לאדם וגם לחברה ובעיקר ליחסי הגומלין ביניהם.
יובל דרור - מאפלטון ועד דיואי ואבירם
ניסיונות ליצירת בתי ספר עתידניים שהם גלגולם של רעיונות פרוגרסיביים וחדשנים - בספר חדש.
משה מאור - דרך הימין החברתי: מדיניות חברתית אסרטיבית במסגרת כלכלת שוק
מאמר זה מציע קווי יסוד למדיניות חברתית אסרטיבית, כלומר לחיזוקה של מדינת הרווחה במסגרת כלכלת שוק. ומטרתה להבטיח לכל אזרח קיום בכבוד. המאמר דן גם בזכויותיו ובחובותיו של הפרט החי במדינה.
אברהם דורון - עוד מפגע מבית היוצר של האוצר
הסכנה באיחוד הגבייה של המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה היא שהמוסד לביטוח לאומי עלול לאבד את השליטה על המשאבים שצריכים לעמוד לרשותו כדי שיוכל למלא התחייבויותיו לציבור המבוטחים.
גיין האנאווי וניקולה וודרוף - כלים להפעלת מדיניות במערכת החינוך
מכשירי המדיניות הבנויים על כוחות השוק מחדירים תחרות ובחירה לתוך המערכת החינוכית. אין זה בטוח כלל כי התחרות ואי הוודאות של השוק מעודדים חידושים והתנסויות שיכולים לשפר את רמת ההוראה.
אודי מנור - בחזרה ל'שוויון ערך האדם'
המושג "קיבוץ מתחדש" לעומת "קיבוץ שיתופי" בשקר יסודו, ואם לא בשקר מכוון הרי שללא ספק יסודו בהיעדר פרספקטיבה היסטורית ראויה לשמה.
אהרן ידלין - נצח הקיבוץ לא ישקר
אין כל צידוק לעיוות מושגים, להוליך שולל ולהמשיך לקרוא בשם קיבוץ לצורת חיים המושתתת על יסודות שונים וקוטביים לחלוטין. ההיגיינה הציבורית והאמת הפנימית אינן מתירות לנו לכנות באותו שם - דבר והיפוכו.
יעקב גורן - כעבור כמה דורות
סקירה וביקורת על ספרו של ג'וזף הלר בעוסק בלידת ישראל ובבן גוריון ומבקריו.
סוקר - פרסומים חדשים
סקירות קצרות על ספרים חדשים:
- יאיר לוי - יש כלכלה אחרת, יש חברה אחרת;
- יוסף לניר - הקיבוץ בחברה הישראלית - פתולוגיה של משבר;
- שלמה שאלתיאל - מארץ הולדת לארץ מולדת;
- אורנה סטוליאר - השומרים מארץ האנדים;
- נחמן רז - נאמנות לאמונות יסוד.
פורום יסו"ד - שלב נוסף בריסוק מדיניות הרווחה
על התוכנית לבטל את ההקלות בשכר הלימוד של הסטודנטים
לכתבה המלאה - לחץ כאן
יעקב גורן - על פליטים, מהגרים ועולים
תגובה לריאיון עם עדי אופיר ב"מפנה" 44
לתקציר הריאיון בגיליון מס' 44