תקציר המאמרים
גיליון 43, אפריל 2004, אייר תשס"ד
ג'וני גל ואברהם דורון - מי צריך מינימום לקיום בכבוד?
יש להקים ועדת מומחים עליה יוטל לקבוע מהו מינימום לקיום בכבוד בעת הנוכחית בעבור דגמים שונים של משפחות ולתקופות זמן שונות.
יוסף קטן - תמורות בשירותי הרווחה האישיים
שירותי הרווחה האישיים מהווים נדבך מרכזי וחיוני של מערכת השירותים החברתיים בישראל, ועל כן התמורות המתרחשות במרכיבים שונים של מדינת הרווחה משתקפים היטב גם בשירותים האישיים ורבה השפעתם על האזרחים הנמצאים בטווח פעילותם. למרות התרחבות השירותים, צרכים שונים זוכים לכיסוי חלקי בלבד.
דן בן דוד,אבנר אחיטוב, נוח לוין-אפשטיין, חיה שטייר - תוכנית מתאר לשיפור מצב התעסוקה בישראל
הדו"ח שתמציתו מוצגת להלן, הוכן בידי אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות תל אביב וחיפה, ומתמקד בסוגיות המרכזיות המשפיעות על שוק העבודה בישראל. הוא מתאר את ממדי הבעיות, מסביר את מקורן, וממליץ על מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח לטיפול בבעיות. הדו"ח מבדיל בין מדיניות המכוונת להגדיל ולשדרג את כוח העבודה בישראל (צד ההיצע) לבין מדיניות המכוונת להגדלת מספר מקומות העבודה (צד הביקוש).
לקריאת המאמר - לחץ כאן
אריק בן שחר ואבישי בניש - אלטרנטיבה למדיניות הטיפול באבטלה
עד היום נקבעו למדיניות התעסוקה רק יעדים "כלכליים", פיסקליים ומוניטריים - יעד גירעון ויעד אינפלציה. מן הראוי לקבוע גם יעדים כלכליים-חברתיים, ובראשם יעד אבטלה או צדו השני של אותו מטבע - יעד תעסוקה.
לקריאת המאמר - לחץ כאן
ראובן אהרוני - נוודים במדינה מודרנית - הבדווים במדינת ישראל
שלוש בעיות מרכזיות עומדות היום במוקד הפוליטיקה של הבדווים בנגב: בעיית היישובים, בעיית הקרקעות ובעיות כלכליות.
ישראל רינג - האלימות בסרטים - ראי המציאות
האלימות, העבריינות והסקסיות ללא גבול דחקו נושאים חשובים, אפילו גורליים, אל השוליים.
אלי אברהמי - התערערות הבסיס המוסרי
הטיעון כאן אינו שתושבי "הקיבוצים החדשים" יהיו בני אדם "לא מוסריים", אלא רק שערכי המוסר הנקוטים בידם אינם הערכים הייחודיים שאפיינו קיבוץ.
לקריאת המאמר - לחץ כאן
אביבה חלמיש - העלייה השנייה והשמאל הציוני: המשכיות, מרד, השלמה
האם על העלייה השנייה - מעשיה, רעיונותיה ואישיה - מוטלת האשמה על כך שבארץ ישראל לא התפתח שמאל ציוני אמיתי?
ירגן קוקה - ערכי יסוד סוציאל-דמוקרטיים בימינו
נדרשת הגדרה חדשה של היחסים בין כלכלה, חברה ומדינה, לבל יחריף המשבר החברתי-כלכלי. (תרגום מתוך Neue Gesellscaft)
אלי צור - לנוכח שאול על הגלבוע (הביוגרפיה של אלון מאת אניטה שפירא)
אניטה החמיצה את המתח העיקרי, המתח הטרגי, בין אלון לתקופתו, המתח בו אלון היה מוכרח להיכשל. המתח הזה עובר כחוט השני במשך כל שלושים שנות פעילותו הפוליטית של אלון, פרק הזמן, עליו בחרה המחברת לוותר.
יעקב גורן - אם יש את נפשך לדעת
על ספרו של מרדכי ברויאר, אוהלי תורה: הישיבה, תבניתה ותולדותיה.
אביגדור שחן - סופו של רודן
יחסי ישראל-רומניה בשלהי עידן צ'אושסקו, ספרו של יוסף גוברין.
ורנר ברגמן ויולנדה ווצל - גילויי האנטישמיות באיחוד האירופי
תמצית דו"ח המכון לחקר האנטישמיות ושנאת זרים בברלין שהוכן להזמנת האיחוד האירופי.
לקריאת המאמר - לחץ כאן