מן המערכת
העורכים: אלי אברהמי, אלי צור - גיליון 43, אפריל 2004, אייר תשס"ד
מצוות מתן בסתר לנזקקים (להבדיל ממתן בסתר - שלמונים - לשועי ארץ) הגיעה בחגי האביב השנה לממדים שלא ידענו בעבר (כמוה כתופעת השלמונים); פשוט תופעת הנזקקים לחסדי אחרים התרחבה והתפשטה גם לחוגים שבעבר הקרוב עדיין פרנסו עצמם, מי ברווחה יחסית ומי בדוחק, אך עד כה בכוחות עצמם. בצד ההערכה ליחידים ועמותות גמ"ח הנחלצים לסייע, בעיקר במזון, מתעוררת גם תחושה של אי-נחת משום שהתגייסות החברה האזרחית פוטרת את המגזר הממלכתי מאחריותו לרווחת האזרחים. פעילות צדקה זו של עמותות ויזמי סיוע פועלת כתרופה משככת כאבים, דבר מבורך כשלעצמו, אך אינה מתמודדת עם שורש חולי המדיניות שהצמיחה מצב זה. לנזקקים יש לסייע, אך כנגד המדיניות (האנטי) חברתית יש לצאת ולהיאבק.

עיקרו של הגיליון הנוכחי מוקדש לסוגיות של המדיניות החברתית, תוך הדגשת ממד התעסוקה/האבטלה.

יוסף קטן משרטט "מפה" מפורטת של שירותי הרווחה האישיים הקיימים בארץ והתמורות שחלו בהם. ג'וני גל וחתן פרס ישראל לשנה זו, אברהם דורון בוחנים מהו מינימום קיום בכבוד, סוגיה שהובאה זה מקרוב גם בפני ביהמ"ש העליון, תוך שאלה האם על המדינה להגדיר מהו מינימום זה שיש בו גם לשמר את כבוד האדם. שני צוותים של אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים מתמודדים עם בעיית האבטלה ומציעים: האחד תוכנית לשיפור מצב התעסוקה (דן בן דוד, אבנר אחיטוב, נח לוין-אפשטיין, חיה שטייר) והשני אלטרנטיבה למדיניות הטיפול באבטלה (אריק בן שחר ואבישי בניש). שני מסמכים אלה, שרב בהם המשותף, הלוואי ויזכו לתשומת לבם של קובעי המדיניות. אחד מהם, שר האוצר נתניהו, עסק בערב פסח במתן, אך לא בסתר, אלא "נוכח פני האומה" בטלוויזיה וברדיו. גם אותם כלכלנים הסבורים שלא היה זה רק מיצג פופוליסטי וכי יש בו כדי לסייע לחוגים רחבים בשכבות הביניים, מודים שאין בו הקלה למצוקות הרבדים שאינם מגיעים לרמת הכנסה החייבת במס. אלה נותרו במצוקתם, שדה פעולה למעניקי גמ"חים.

מגזר נוסף בישראל, שמצוקתו אינה רק כלכלית, הוא המגזר הבדווי, המוצג ומנותח במאמרו של ראובן אהרוני. מאמר זה שני בסדרה על מיעוטים בישראל, קדם לו, בגיליון הקודם, מאמר על הדרוזים במדינה.

במלאת 100 שנה לעלייה השנייה מלאה הארץ סימפוזיונים על משמעותה ותרומתה לבניין הארץ ולעיצוב החברה. אביבה חלמיש בוחנת את יחסי העלייה השנייה והשמאל הציוני ומציגה מבט מקורי ומחדש על סוגייה זו.

שני מאמרים עוסקים בערכים ובהשתנותם: ירגן קוקה בוחן מהם ערכים סוציאל-דמוקרטיים בימינו, תוך התמקדות במפלגה הגרמנית; אלי אברהמי סוקר את התערערות הבסיס המוסרי של הקיבוץ נוכח השינוי בערכים המתלווה למהפכים המבניים והארגוניים המתרחשים בקיבוצים רבים.

אלי צור סוקר את הביוגרפיה שכתבה אניטה שפירא על יגאל אלון ומצר על שוויתרה על המחצית השנייה של חייו, תקופת פעילותו הציבורית: הפוליטית-ממלכתית והתנועתית.

גילויי האנטישמיות במדינות האיחוד האירופי נסקרים במסמך מקיף שהוכן במכון לחקר האנטישמיות בברלין עבור המרכז האירופי לחקר גזענות ושנאת זרים. מסמך מפורט זה מוכיח שאין מדינה הנקייה לחלוטין מנגע זה, 60 שנה מתום מלחמת העולם והשואה.
עוד בגיליון: ישראל רינג על האלימות בסרטים כמשקפת את המציאות, וביקורות ספרים על ידי יעקב גורן ואביגדור שחן.

בגיליון הקודם פתחנו בהודעה על סגירתו הצפויה של "מפנה" בשל חסרון כיס. לשמחתנו נמצאה הדרך להבטיח את המשך הופעתו הסדירה של כתב-עת זה. ומעתה שוב הוא נתון לשיפוט הקוראים ולמבחן התפוצה. את זו חובה להרחיב, ולא רק בשל המשמעות החומרית, אלא ובעיקר, משום אמונתנו ש"מפנה" תורם לשיח הציבורי חברתי על אופיה ודמותה של המדינה והחברה בה. אנו העורכים, מתחייבים להוסיף ולשפר כמידת יכולתנו.
קריאה נעימה - העורכים