תקציר המאמרים - מפנה 39 - דצמבר 2002
שלמה אבינרי, יובל אלבשן, מנחם יערי, נילי מארק, יולי תמיר: צדק חלוקתי וסולידריות חברתית - רב שיח
מדינת ישראל, שבשנותיה הראשונות ביקשה לשמר את האתוס והדימוי מתקופת היישוב כשל חברה סולידרית החותרת לשוויון ולצדק חברתי הגיעה כיום לפערים כלכליים וחברתיים מהגדולים בקרב המדינות המתועשות. לפיכך השאלה מהו צדק חלוקתי והדרכים למימושו מקבלת משמעות פוליטית ומעשית וכבר מזמן חרגה מתחום הדיון האקדמי והפילוסופי. חמישה אנשי אקדמיה נענו להזמנת "מפנה" וקיימו רב-שיח בסוגיית הצדק החלוקתי. מטבע הדברים עד מהרה התפתח הדיון גם לשאלת המדיניות החברתית בישראל.
הדיון התקיים ביד טבנקין בסוף אוקטובר ש.ז.
לקריאת הרב-שיח - לחץ כאן
וולפגנג מרקל: צדק חברתי וסוציאל-דמוקרטיה בתחילת המאה ה-21
המחבר, ראש החוג למדע המדינה באוניברסיטת היידלברג בגרמניה, הוא אחד התיאורטיקנים המוליכים בדיון על דמוקרטיה חברתית ומהתיאורטיקנים של המפלגה הסוציאל דמוקרטית. הוא מנתח גישות פילוסופיות שונות של רולס, פון הייק ומיכאל וולצר לשאלת הצדק החברתי ולמדיניות החברתית הנגזרת מהן.
לקריאת מאמר זה - לחץ כאן
אברהם דורון: דבקות באורתודוקסיה כלכלית לא תוציא את המשק מהמשבר
התשובה למשבר הכלכלי חברתי היא בהגדלת ההוצאות הציבוריות, כדי להניע את גלגלי המשק, על כול הפוטנציאל הטמון בו.
סטנלי מרון: להבליט את האינטרס המשותף
מהפכת טכנולוגיית המידע משנה את מבנה המשק ומערכת יחסי העבודה בו. מטרת הפעילות הכלכלית אינה רק הרווח, אלא גם ערכים חברתיים ואקולוגיים.
שמחה שלסקי: התפוררותה של הממלכתיות בחינוך
את מושג הממלכתיות בחינוך יש להבין כיום לא כהאחדה תרבותית, אלא כהבטחת תנאי מינימום הכרחיים לקיומה של חברה דמוקרטית אזרחית.
יפתח גולדמן: הדרך לשחרור החברה: בין אוטופיה לפוליטיקה
עתות משבר הן לעתים גם זמנה של לידה מחודשת. בשנים האחרונות קמות בארץ קבוצות שיתופיות חדשות המנסות לברוא מחדש את הקשר הדיאלקטי שבין מאבק פוליטי על דמות החברה הישראלית ובין מעשה שיתופי אוטופיסטי.
סטיב בראוור: סכנת הגלובליזציה בנוסח האמריקני
הסכנה העיקרית לעובדי אירופה ניצבת בדמות אילי ההון והמעסיקים בני ארצם המתפתים לא להשקיע בכלכלותיהם מאחר והם מריחים הכנסות גבוהות יותר במקומות אחרים.
מסמך מ-1939: "לתת לאישיות תנאי התפתחות מקסימליים" - עקרונות לקיבוץ חדש
חבורה של צעירים חלוצים מגרמניה, רובם חברי קיבוצים שונים, שהספיקו לצבור מספר שנות חיים בקיבוץ בהן למדו להכירו ולהעריכו על מעלותיו וחסרונותיו, קיימו בשלהי שנות ה-30 מעין חוג רעיוני, שמנה בין 30 ל-40 חברים. הם ביקשו "ליצור קומונה בה יובטח 'החופש הרוחני' של החברים".
לקריאת מסמך זה - לחץ כאן
אהוד מנור: אבטלה - חברה? כלכלה? פוליטיקה?
סקירת ספרו של ג'וני גל על ההתמודדות עם האבטלה בין השנים 1920 ו-1995, תוך כדי דיון ביקורתי על המדיניות החברתית בישראל.
אורי יזהר: מזרחים בישראל – בעיה, קורבן או קול עצמאי?
סקירה ביקורתית על קובץ המאמרים על מזרחים בישראל.
לקריאת מאמר זה - לחץ כאן
גדעון לוין: משום מקום למקום אחר
סקירת ספרו של דוד זית על השומר הצעיר בפולין בשנות העשרים של המאה שעברה.
יעקב גורן: מדיניות ישראלית עצמית, כיצד?
סקירת קובץ מאמרים על המדיניות העולמית, תוך התמקדות על מדיניות ישראל וכן ביקורת על ספרו של דן בברי הדן בהזדמנויות שהמדיניות הישראלית החמיצה בשנים 1967 ו-1973.