מן המערכת - מפנה 39 - דצמבר 2002
אלי אברהמי, אלי צור - דצמבר 2002
הבחירות לכנסת ה-16 נחשבות לבחירות שבטרם עת, אך מבחינות רבות הן נערכות מאוחר מאוד משום שאת הממשלה המכהנת מזה שנתיים ראוי היה להחליף עוד לפני זמן רב. צריך היה להחליפה כאשר הוברר לעין כול, שהיא ויתרה על כול ניסיון להגיע להסדר עם הפלשתינאים בדרכים מדיניות במקביל למלחמה בטרור, אך עוד יותר מכך ראוי היה להיפטר ממנה משהוברר עומקו של השבר החברתי והכלכלי, שבאחריות לו נושאת מדיניותה זו המדרדרת את המדינה והחברה אל עבר תהום נוראה. לפיכך, אין להצטער על הקדמת הבחירות, ואלה הן לכאורה החדשות הטובות, אלא שהחדשות הרעות הן שרב החשש שמא גם בחירות אלה לא יזעזעו את המפה הפוליטית ומה שהיה הוא שיהיה.

דומה שגם השינוי המרענן במפלגת העבודה, עם בחירתו של עמרם מצנע ליו"ר המפלגה, לא יביא לשינוי משמעותי ביחסי הכוחות בין הגושים הפוליטיים. קטן הסיכוי, שהשינוי אשר המדינה והחברה כה זקוקים לו אכן יתרחש בימיה של הכנסת העומדת להיבחר בסוף החודש הבא. למרות חשש זה אין לוותר על תקווה ועל מאמץ, בשבועות המעטים שנותרו עד לבחירות, לעורר התפכחות בקרב ציבורים רחבים ולהחזיר את התבונה והראייה המפוכחת לרבים, ככול האפשר.

תקציב המדינה המוצע לשנה הבאה, העומד להיות מאושר בשלהי כהונת הכנסת היוצאת, נושא בשורה חברתית חמורה ביותר לשכבות היותר חלשות בחברה: הפערים יורחבו, העוני יעמיק, האבטלה תתרחב ואילו הצמיחה וההיחלצות מהמשב הם מאתנו והלאה - וכאקורד סיום מתכוונת הממשלה להפעיל את "מודל ויסקונסין" לטיפול באבטלה (ובעצם, כנגד המובטלים). חלוקות הדעות בהערכת משמעותו החברתית של מודל זה המכוון לאלץ חסרי תעסוקה לצאת לעבודה בעיקר על ידי מניעת דמי אבטלה, אולם קשה לחלוק על הטוענים, שבעת מיתון במשק וחוסר עבודה אין לערוך ניסיון סוציאלי מעין זה.

תרומתנו לדיון הציבורי בנושאי חברה, שראוי לו שיתנהל בכול ימות השנה, ובמיוחד לעת בחירות, היא בבחינה הנרחבת והמגוונת של סוגיות הצדק החברתי, סוציאל-דמוקרטיה ומדיניות רווחה, כלכלה וחינוך ולכן חלק הארי של הגיליון הנוכחי מוקדש לנושאים אלה, שהם לחם חוקנו בכול חוברות "מפנה", אך בפעם הזו ביתר הרחבה.

תרמו לדיון זה מספר אנשי אקדמיה, שנעתרו להזמנת המערכת ונועדו לרב שיח על צדק חלוקתי הן ברמה העיונית-עקרונית והן בהקשרו למדיניות החברתית המעשית הנהוגה כיום בישראל. תרומה נוספת לדיון העקרוני מעלה אחד מההוגים המרכזיים כיום של הסוציאל-דמוקרטיה בגרמניה, שאת תרגום עיקר הרצאתו, שנשא בעת ביקורו בישראל, אנו מביאים בדפים הבאים. מספר מאמרים נוספים מתייחסים להיבטים שונים ואחרים של המדיניות החברתית, בהגדרתה היותר רחבה.

מסמך מעניין ואף מפתיע, במידה מסוימת, הוא המסמך שנכתב ב-1939(!) והמשרטט עקרונות לקיבוץ החדש, בעקבות הביקורת על הקיבוץ לזרמיו כפי שהיה באותה עת. הוא נחשף מתוך עיזבון וככול הידוע לנו מתפרסם כאן לראשונה.

עם הגיליון הבא אנו חותמים עשור להופעתו הרצופה של "מפנה", שגיליונו הראשון הופיע בחודש מאי 1992. בכוונתנו לציין מועד זה בגיליון הבא (מס' 40) וכן בהתכנסות של קוראים ומעוניינים בחודש מאי הקרוב לדיון בשאלת העיתונות העיונית-ההגותית הנושאת מסר רעיוני.

אנו מאחלים לכול קוראינו שיקול דעת לעת הקלפי והצבעה נכונה.
קריאה נעימה - העורכים