תקציר המאמרים - מפנה 38 - ספטמבר 2002
דוד ויטל - לאומיות, ציונות וישראל
הציונות הייתה רק אחת האופציות ב"סופרמרקט" הרעיוני של היהודים ממחצית המאה ה-19 ועד מלחמת העולם השנייה, אבל האחת ששרדה. אף על פי שלא לגמרי הצליחה היא בכול זאת הציעה משהו קונקרטי מחוץ לאירופה.
חדוה בן ישראל - הציונות והלאומיות באירופה – מבט השוואתי
הלבטים שליוו את הציונות מראשיתה נמשכים גם היום והם שמבחינים את התנועה הלאומית היהודית מהתנועות הלאומיות האחרות.
מיכאל מלכיאור - סולידריות יהודית – דרך דו-סטרית
הסולידריות שבין מדינת ישראל והתפוצות מחייבת שותפות אמת ביניהן. נציע ליהדות העולם כלים לחיזוק הזהות היהודית ונזמין את נציגיה להציע בפנינו את רעיונותיהם ומחשבותיהם.
ערן לרמן - העוצמה והאתגר – יהדות ארה"ב וישראל
ישראל ויהדות ארצות הברית מהוות את שני עמודי התווך של קיום העם היהודי. בנסיבות אלה מודד כול העולם את ישראל וכוחה כנגזרת, בין היתר, של העוצמה היהודית בארצות הברית.
פדרו גולדפרב - האומנם יהודי ארגנטינה בדרך לישראל?
האומנם מדינת ישראל יכולה לקבל את בני קהילת יהדות ארגנטינה ולתת להם תשובות הולמות לצורכיהם ולציפיותיהם. האם הם בכלל יגיעו לישראל?
דב פלג - איזו זירה מתאימה למערכת הפנסיה?
עקב שיקולים צדדיים של לחץ לקידום ההפרטה בכול תנאי נוצרה מערכת פנסיה מעוותת המזיקה לכול הצדדים. נדרש חוק לביטוח חובה של הפנסיה מההכנסה עד לשיעור כפול מהשכר הממוצע.
ג'וני גל - מדיניות חברתית בישראל – השינוי בשיח הציבורי
מקבלי הגמלאות מוצגים כנצלנים האחראים לכשל המדיניות החברתית.
למאמר במלואו לחץ כאן
נמרוד אלוני - מה חוסם את החינוך?
חינוך שיכול לשחרר את התלמידים ממעגלי הבנליות והשגרה, מקהות החושים ודלות התודעה הוא רק חינוך הומניסטי, אידיאליסטי ורדיקלי.
למאמר במלואו לחץ כאן
עזריאל קמון - שאלה נעלמה – האחריות המוסרית בפרשת היעלמם של ילדים תימנים
הוועדה לחקר היעלמם של ילדים תימנים אכן משכנעת, שלא הייתה קנונייה לחטיפתם, אך מתעלמת מהאחריות המוסרית של מערכת הבריאות והאשפוז.
מיכל אמדור - מועצת נשים בחדרה - מודל של שיתוף נשים בשלטון המקומי
כינונה של מועצת נשים בצד רשות מוניציפלית תורמת לקידום מעמדן של נשים ולשיפורים לטובת האוכלוסייה כולה.
עופר קניג - לימין שור: האם השמאל האירופי הגיע למבוי סתום?
נסיגתן של מפלגות השמאל באירופה המאבדות מאחזי שלטון לטובת הימין נובעת, בין היתר, מהחרדה מפני מהגרים המתבססים במדינות אלה.
למאמר במלואו לחץ כאן
מיכאל וולצר - הייתכן שמאל מכובד?
גם למדוכאים יש מחויבויות קודם כול לא לרצוח חפים מפשע, לא להפוך את הטרור למדיניות. שמאל שאינו עומד על כך נוטש את הפוליטיקה והמוסר.
למאמר במלואו לחץ כאן
אברהם יסעור - הקיבוץ: השיטה והמשבר
לקיומן של סולידריות וערבות הדדית דרושה מידה מרבית של שוויון ומעורבות על בסיס של דמוקרטיה. המפתח להבנת המשברים, ובמיוחד למה שמכונה "שינויים והתאמות", הוא משבר הערכים העמוק הפוקד את התנועה והקיבוצים.
ארנון למפרום - מוורשה לסלוניקי, מסלוניקי לקישון – לוי אשכול והתיישבות האלף הראשונה 1926
הצלחתו של אשכול לממש את חזונו להתיישבות האלף תרמה לעיצוב אופי מנהיגותו.
למאמר במלואו לחץ כאן
מתתיהו מינץ - מודרניזציה, לאומיות ופוליטיזציה של יהודי רוסיה, 1880-1914
מודעותו הלאומית של הציבור היהודי והפוליטיזציה שלו היו תולדה של תהליכי המודרניזציה והשאיפה לדמוקרטיזציה. התנועה הציונית מילאה את אחד התפקידים המשמעותיים בתהליך.
יעקב גור - "איך היו עושים את זה בדגניה?"
סקירה וביקורת הספר "לוי אשכול – ראש הממשלה השלישי", בהוצאת גנזך המדינה.
נעמיקה ציון - שוויון ופער בכלכלה ובחינוך
סקירת שני פרסומים חדשים של המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון-ליר.