מפנה מס. 55, דצמבר 2007, טבת תשס"ח

מפנה מס. 55, 

דצמבר 2007

טבת תשס"ח

כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

תוכן העניינים של מהדורת האינטרנט:

שימו לב המאמרים מופיעים כקבצי p.d.f.

 

 
ריכוז שמות המאמרים בגליון זה
מן המערכת - אלי אברהמי, אלי צור
החינוך כמנוף למעבר ממדינת עולם שלישי למדינה מובילה - יאיר קארו
על העיוורון הגילני של בית משפט העליון - ישראל דורון
המהפכה במערכת הפנסיה בשנת 2002-2005 - דב פלג
ביקורת על האסטרטגיה של האוצר הגורסת הקטנת חלקה של הממשלה במשק - צבי זוסמן
זמינות הקרקע החקלאית בנגב לציבור ולפרטים ממנו - בדווים ויהודים - גדעון מ' קרסל
אמנות והחברה הישראלית - משה צוקרמן
מה אקרא - כתיבת נשים - אורלי לובין
תרומתו של עמנואל לוינס למחשבה הפוליטית בת זמננו - זאב לוי
מוטיבציה לעבודה בקיבוץ - יעקב כהן
פלורליזם בקהילות השיתופיות בנות זמננו - יעקב עובד
בין מרשמים ישנים לאתגרים חדשים: השמאל האירופאי זקוק להתחדשות מחשבתית - ארנסט הילברנד
יהודי תורכיה והכמיהה לציון - אהרון יפה, מרדכי פלקון
מגמת החילוניות כמצע להבנת הדורות האחרונים - הרהורים בעקבות חמשת כרכי זמן יהודי חדש - יעקב גורן
הזה משה האיש? משה שרת, ראש הממשלה השני - פנחס עופר
חברי קומונות (בשר ודם) באמונתם יחיו - מושבות ההוטרים בצפון אמריקה - יובל דרור
ריכוז שמות המאמרים באנגלית בגליון זה