מפנה מס. 54, ספטמבר 2007, תשרי תשס"ח

מפנה מס. 54, 

ספטמבר 2007

תשרי תשס"ח

כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376