סקר מפנה באינטרנט
אנו נתונים עתה בעיצומה של בדיקת האפשרות להפוך את מפנה לכתב עת אלקטרוני, כלומר לפרסמו כאתר אינטרנט, מבלי לשנות את אופיו, את מגוון נושאיו ואת תדירות הופעתו. אנו מבקשים שתקדיש/י זמן מה לשיקול עמדתך כלפי הרעיון ולהשיב על השאלון הקצרצר שבשולי עמוד זה. תודתנו נתונה מראש על היענותך, ההנהלה והמערכת
להלן עמדתי לגבי הופעת 'מפנה' ככתב עת אלקטרוני:
בחר/י אחת מהאפשרויות הבאות
אחר, נא לפרט
גיל