מפנה מס. 53, אפריל 2007, אייר תשס"ז

מפנה מס. 53, 

אפריל 2007

אייר תשס"ז

כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

 

 

סקר מפנה באינטרנט - נא להקליק ולבחור ולשלוח - תודה

מאמרים שבחוברת

 

יעד:

יהודה בן מאיר – השלטון האזרחי והצבא במדינה דמוקרטית.

יגיל לוי – שקיעתו של צבא המילואים.

נדיר צור –  בין מנהיגות פוליטית למנהיגות צבאית.

מיכה אשחר – הזמנה לחשיבה רדיקלית על חברה וצבא בישראל.

דודו פלמה - חינוך להומניזם בצל איום קיומי.

דן סואן, מיכל קולן, ניצה דוידוב – שיקולים בבחירת לימודים במכללות.

עופר סיטבון – חופש ביטוי' תקשורת דמוקרטית – החלום ושברו.

יעקב ליברמן – הקשר בין סגנון כתיבה במקומונים וקיומה של תודעה משותפת בציבור מקומי

 

מבפנים:

אהוד ס"ט – האם הקיבוץ ישרוד את הכנסת השכר הדיפרנציאלי?

 

אלה תולדות:

מתתיהו מינץ – מרובנו לביתניה – מתנועה מחנכת למסדר.

יעל ויילר – חברותיות של חברי קיבוץ ולוחמים בפלמ"ח בקריית ענבים.

 

סימן קריאה:

אודי מנור – גם "שמאל" ביקורתי וחופשי עשוי לשלול ריבונות יהודית.

יעקב גורן – הגישה הספרותית לתנ"ך ומגבלותיה.

 

משוב:

נחום שור.