מפנה מס. 52, דצמבר 2006, טבת תשס"ז
מפנה מס. 52,  דצמבר 2006, טבת תשס"זכתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

 

 

מאמרים שבחוברת

 

ילדי אצבע הגליל על המלחמה – בי"ס 'פסגות'

 

יעד:

יוסף גורני – האכזבה שבאה עם ההצלחה (ראיון)

מוקי צור – נביטה מחודשת של הציונות

אבי בראלי – מבט מאוחר על החלוציות הציונית

גילי זיוון – האתגר של ביחד ולחוד

 

מבפנים:

אביגיל פז-ישעיהו – קשר של כאב

 

אלה תולדות:

אסתר כרמל-חכים – פמיניזם בציונות החלוצית

 

אשנב

חיים מזר – סין בע"מ – מדינה עם פוטנציאל בעייתי של צמיחה

 

סימן קריאה:

אודי מנור – 'ריאליזם פוליטי' "למופת"

יעקב שמיר – כאז כן עתה

יעקב גורן – הרימון של רבי מאיר

יזהר בן נחום – לא כשלה באתגריה

אריה קיזל – בזכות מעשה הזיכרון ההומניסטי

 

משוב:

אלון פאוקר – הדילמה של חוקר קיבוץ