מפנה מס. 51, אוקטובר 2006, תשרי תשס"ז

מפנה מס. 51,  אוקטובר 2006, תשרי תשס"ז
כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

 

 

מאמרים שבחוברת

 

יעד:

מוריה אבנימלך: העניים מימנו את המלחמה

מענית שאנן: למי הפשע משתלם - כליאה למטרות רווח

עוז אלמוג: (שיחה) זהות ישראלית - הערות שולים של סוציולוג

זאב צחור: ירושלים - קורנוב - תל אביב: ראש שמחתנו משנה מקום

צביה גרינפלד: דילמות זהות יהודית ישראלית

מאיר יפה: כיבוש הרסני ומסוכן - על זהות ישראלית מזווית שונה

יעקב גורן: התנ"ך - האם עודנו חלק מהתשתית התרבותית שלנו

אבי קליין: "זה טוב - זה מאמריקה"

 

מבפנים:

אברהם פווין: מהשולחן העגול אל שולחן המנהל - שינוי ודמוקרטיה בקיבוץ

אודי מנור: "אבן ריחיים על צוואר השמאל הציוני"

 

אשנב:

ריצ'רד רורטי: החינוך כחיברות וכייחודיות

 

סימן קריאה:

יעל ויילר: לצלול אל ההוויה הישראלית

יוסי ברנע: ביוגרפיה תמציתית - אולי מדי

אריה קיזל: למה דווקא?

 

תעודה:

נציב הדורות הבאים: כשל רעיוני ואי-נאותות משפטית

 

סדרת הצילומים בתוך הגיליון: תמונות מן הכרך - עזיז דיוף