מפנה מס. 50, אפריל 2006 - מן המערכת, תקצירי המאמרים, דני פילק: מפה פוליטית חדשה ומודלים כלכליים ישנים, גבי שפר: שלושה מקורות למשבר בדמוקרטיה הישראלית, אברהם פווין: חורים ברשת הביטחון, אלון פאוקר: קיבעון אידיאולוגי נוכח מציאות משתנה
מפנה מס. 50,  אפריל 2006, אייר תשס"וכתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

 

 

מאמרים שבחוברת

 

יעד:

יוחנן פרס (ראיון) - לממשלה דרושה משילות ויציבות

דני פילק - מפה פוליטית חדשה ומודלים כלכליים ישנים

גבי שפר - שלושה מקורות למשבר בדמוקרטיה הישראלית

אביה ספיבק  - האם יש ביכולת המשק הישראלי לתקן את סדרי העדיפות הכלכליים

ג'וני גל - מדיניות ביטחון סוציאלי - המצוי והרצוי   

מרדכי גד-אל נשיא - שינוי במעלה שנייה במערכת החינוך

אסף חפץ - המשטרה והמערכת האזרחית

אייל גרטמן - הספורט במדינת ישראל - מה ניתן לעשות

 

מבפנים:

אברהם פווין - חורים ברשת הביטחון

אלון פאוקר - קיבעון אידיאולוגי נוכח מציאות משתנה

יעקב גורן -  יצחק טבנקין - יסודות אנרכיסטיים במסכת חייו

 

אלה תולדות:

אהרון יפה  - הקדיש במסורת ישראל

 

סימן קריאה:

עמיקם אסם  - הירידה מהגדר - על ספרו של מוקי צור 'אורות רחוקים'

אריה קיזל - רגע לפני בקשת סליחה מהאשכנזים  - על הספר 'הנדון: האשכנזים' ועל הסרט 'האשכנזים'

חיים מזר - "האוליגרכים" - מבט פנורמי על חברה משתנה - על הספר 'האוליגרכים. המיליארדרים החדשים של רוסיה'