מפנה מס.  49,  דצמבר 2005, כסלו תשס"ה


כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

מאמרים שבחוברת

 

יעד:

משה ליסק - תמורה סימבולית (ראיון)

שלמה סבירסקי - התקציב כמראה המשקפת את השיתוק ההנהגתי

אבי קליין - הבסיס המוסרי של התפיסה הסוציאל-דמוקראטית

שמעון אביבי - הדרוזים כמיעוט במדינת לאום דמוקראטית

 

אשנב:

רן אהרנסון - קומונות ההוטרים באמריקה

 

מבפנים:

אורנה קזמירסקי) - "הידד ניצחנו!"

הנרי ניר - תנועות הנוער החלוציות והתנועה הקיבוצית 

 

אלה תולדות:

עדי פורטוגז - חידלונה של מפלגה

אלי אברהמי - "למרחב" - איכות ללא תפוצה 

 

סימן קריאה:

אלי צור -  יריבים מול מראה

אודי מנור - המזרחיות יודעת יותר 'מה לא' מאשר 'מה כן'

אלי צור - 'מר ביטחון' בדרך לראשות הממשלה

שלמה גץ - הטכנוקרטים כמובילי השינוי בקיבוץ

 

משוב:

יעקב שמיר - תל עמל: היישוב השני ל'חומה ומגדל'