מפנה מס. 48 - אוקטובר 2005 - מן המערכת, תקציר המאמרים, אבנר דה שליט - אוכלוסיות מוחלשות במדינת הרווחה הנסוגה, יהודה בן מאיר - ראיון: מהפכה חינוכית תרבותית בציונות הדתית, ענת חולתא - הזנות, סוחריה, סרסוריה ומערכת המשפט, עדיאל אמוראי - אקטיביזם חלוצי ושגיאות מדיניותמפנה מס.  48,  אוקטובר 2005, תשרי תשס"ו


כתב עת לענייני חברה,

יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

 

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376

 

מאמרים שבחוברת

 

יעד:

אבנר דה שליט - אוכלוסיות מוחלשות במדינת הרווחה הנסוגה

יהודה בן מאיר - ראיון: מהפכה חינוכית תרבותית בציונות הדתית

רונן פרידמן - הציונות הדתית כחלק ממגמות דתיות גלובליות

עידו ליברמן - הציונות הדתית: תהליכי בידול

מיכל פיק-חמו - יהדות בין גזע לגזענות - נוכח עולי אתיופיה

אביבית אגם-דלי - על צריכה, צרכנות וצורך 

ענת חולתא - הזנות, סוחריה, סרסוריה ומערכת המשפט

 

אלה תולדות:

אהרן יפה -  תל עמל הראשון ביישובי חומה ומגדל

דן גלעדי - מחלקה קצרת חיים - המחלקה להתיישבות עירונית בהס' הציונית

מסמך - "את הקמח השארנו לקומונה" - חבורת הצופים בחיפה ב-1944

 

אשנב:

מרתה נוסבאום - לאומיות וקוסמופוליטיות

 

סימן קריאה:

עדיאל אמוראי - אקטיביזם חלוצי ושגיאות מדיניות

יעקב גורן - לא ריב ולא מדון

יעל ויילר - המהפכה היא ידידי היחיד

נפתלי טוקר - מעבר להרי חושך

 

משוב:

יעקב ליברמן - הערות על לשון פוסט ציונית בשיח הפמיניסטי