מפנה מס. 45 - דצמבר 2004
"מפנה" מס. 45, דצמבר 2004, טבת תשס"ה
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי
העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


כל גיליונות "מפנה" באתר הקיבוצים
המאמרים שבחוברת:
יעד:
· מערכת בבדיקה - החינוך בישראל:
דן גבתון - דו"ח כוח המשימה: בין הכל ללא כלום
דן בן דוד - רפורמה מבנית במערכת החינוך
זהבית גרוס - גם לציונות החילונית חשובה עצמאותו של החינוך הממלכתי-דתי
הערכות התנועה הקיבוצית את דו"ח דברת
יוסי אסף - היכן מסתתרת האקדמיה?
ניר מיכאלי - מה דמוקרטי בחינוך הדמוקרטי?
יובל דרור - מאפלטון ועד דיואי ואבירם

משה מאור - דרך הימין החברתי: מדיניות חברתית אסרטיבית במסגרת כלכלת שוק
אברהם דורון - עוד מפגע מבית היוצר של האוצר
אשנב:
ג'יין האנאווי וניקולה וודרף - כלים להפעלת מדיניות במערכת החינוך
מבפנים:
אודי מנור - בחזרה ל'שוויון ערך האדם'
אהרן ידלין - נצח הקיבוץ לא ישקר
סימן קריאה:
יעקב גורן - כעבור כמה דורות
סוקר - פרסומים חדשים
משוב:
פורום יסו"ד - שלב נוסף בריסוק מדיניות הרווחה
יעקב גורן - על פליטים, מהגרים ועולים