מפנה מס. 43 - אפריל 2004
"מפנה" מס. 43, אפריל 2004, אייר תשס"ד
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי
העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


כול גיליונות "מפנה" באתר הקיבוצים
המאמרים שבחוברת:
יעד:
ג'וני גל ואברהם דורון - מי צריך מינימום לקיום בכבוד?
יוסף קטן - תמורות בשירותי הרווחה האישיים.
דן בן דוד, אבנר אחיטוב, נח לוין-אפשטיין, חיה שטייר - תוכנית מתאר לשיפור מצב התעסוקה בישראל.
אריק בן שחר ואבישי בניש - אלטרנטיבה למדיניות הטיפול באבטלה.
ראובן אהרוני - נוודים במדינה מודרנית - הבדואים במדינת ישראל.
ישראל רינג - האלימות בסרטים - ראי המציאות.
אשנב:
ירגן קוקה - ערכי יסוד סוציאל-דמוקרטיים בימינו (JÜRGEN KOCKA)
מבפנים:
אלי אברהמי - התערערות הבסיס המוסרי.
אלה תולדות:
אביבה חלמיש - העלייה השנייה והשמאל הציוני - המשכיות, מרד, השלמה.
סימן קריאה:
אלי צור - לנוכח שאול על הגלבוע.
יעקב גורן - אם יש את נפשך לדעת.
אביגדור שחן - סופו של רודן.
מסמך:
ורנר ברגמן ויולנדה ווצל - גילויי אנטישמיות באיחוד האירופי
(Werner Bergmann, Juliana Wetzel)
צילומים:
יורם פרץ; ארכיון יד טבנקין.