"מפנה" מס. 42, ינואר 2004, טבת תשס"ד
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי
העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


כול גיליונות "מפנה" באתר הקיבוצים
המאמרים שבחוברת:
בדפוס או באינטרנט? מיכאל וולצר
יעד:
שמאל - כושל? נבוך? מתמודד? רב שיח: דוד ויטל, אהוד מנור, אביעד קליינברג, אלי אברהמי, אלי צור.
הרהורים על השמאל החברתי בישראל - משה צוקרמן.
האם יש תקווה לשמאל הישראלי - אורי יזהר.
מדוע זקוקים למדינת רווחה? - אברהם דורון.
אנטישמיות גלויה וסמויה - מרדכי כפרי.
חינוך והשכלה - הכשרה לחיי חברה - שלמה כרמי.
אשנב:
הסוציאל דמוקרטיה האירופית לא מצאה תשובה למשברה - אלי בר-נביא.
תקווה חדשה לשמאל בדרום אמריקה - דני פילק.
מבפנים:
קליטת העלייה ההמונית בקיבוצים - רחל כהן-פרידהיים.
אלה תולדות:
יחסי המדינה ואזרחיה הדרוזים - שמעון אביבי.
סימן קריאה:
מנהיג שקול - יעקב גורן.
משוב:
כישלון האוצר מוטל על הפנסיונרים - דב פלג.
מיתוסים של שלום ומלחמה - שרה זמיר.
השישה באוקטובר שמונים ושלוש - אודי מנור.
מסמך:
איך מודדים עוני