מן המערכת - מפנה 42, ינואר 2004, טבת תשס"ד
העורכים: אלי אברהמי, אלי צור
הגיליון הבא, הפותח את השנה השתים-עשרה של "מפנה", יהיה גם האחרון של כתב עת זה. שני המכונים הקיבוציים הנושאים בעולו של "מפנה", אינם יכולים להוסיף ולשאת לבדם בנטל.

חברי המערכת, האחראים להופעתו מאז הגיליון הראשון, מודים בכישלון כפול: הראשון והיותר משמעותי - לא עלה בידנו לסייע לחולל מפנה בחברה הישראלית כפי שהאמנו וכפי שנראה היה שעומד להתרחש עת יצאנו לדרך; והשני - לא עלה בידינו לשכנע את תנועת האם, התנועה הקיבוצית, בחשיבות שבקיומו של כתב עת עיוני עצמאי, פתוח לדיון ולביקורת, לחשיבה יוצרת בשאלות חברה ומדיניות חברתית, תרבות וזהות; כתב-עת המחויב לערכים של דמוקרטיה, צדק חברתי וסולידריות בזיקה לערכי יסוד סוציאל-דמוקרטים. דומה, שערכים אלה שוב אינם "סחורה" נחשבת במוסדות התנועה הקיבוצית.

במוקד הגיליון הנוכחי הצבנו לבירור, ברב-שיח ובמאמרים, את השאלה: מה קרה לשמאל, בארץ ובעולם. ובעצם שאלנו למה ובמה נכשל השמאל. המקרה של "מפנה", גם הוא אחד מביטויי משברו של השמאל בארץ, המתקשה לקיים כתב עת כ"מפנה", חרף הציבור המגוון והניכר למדי הקורא וכותב, ומתמודד אינטלקטואלית עם הסוגיות הנדונות מעל דפים אלה. תנועת העבודה הישראלית, על הסתדרותה, מפלגותיה והתיישבותה, השמיטה מידיה את כלי החינוך וההתמודדות הרעיוניים: החל מפירוק זרם העובדים בחינוך, עבור דרך סגירת מרבית הסמינריונים ומרכזי ההוראה, הוצאות הספרים והביטאונים - היומיים והתקופתיים - ועד לחיסול המערכות הייחודיות של ההסתדרות, שבזכותן הייתה תנועה חברתית ולא איגוד מקצועי בלבד. וכך נותרה הזירה הציבורית פרוצה לרוחות הימין - "המתון"-נאו-ליברלי, והקיצוני-לאומני - המנשבות בראש חוצות וניזונות משפעת פרסומים, עיתונים עתיים מגוונים ותקשורת המונים מודפסת ומשודרת. "מפנה" באמצעיו הדלים, ניסה לעמוד בפרץ - וכשל.

הקושי שבקיום במת עיון, דיון ופובליציסטיקה בעידן הרייטינג נדונה בהרחבה ביום עיון שנערך לפני מספר חודשים באוניברסיטת בן-גוריון לציון עשור להופעת "מפנה" (עיקרי הדברים פורסמו בגיליון הקודם). באותו דיון הודגש שדווקא בעת כזאת מתבקש קיומם של כתבי-עת מסוגו של "מפנה". אולם עתה, עם היעלמותו הצפויה, נשארת הזירה ללא קולו הערכי והייחודי, ועל כך אנו מצרים.

בגיליון הנוכחי מתפרסמים כול המדורים המסורתיים ובהם מגוון רחב של נושאים וסוגיות לעיון. הדיון על מצב השמאל חורג מגבולות ישראל ובוחן המצב גם באירופה, במאמרו של אלי בר- נביא, ובדרום היבשת האמריקאית, במאמרו של דני פילק. בדיון על השמאל בארץ השתתפו בשיח ובמאמרים, דוד ויטל, אביעד קליינברג, אהוד מנור, משה צוקרמן, אורי יזהר, אלי צור ואלי אברהמי. השאלות הכבדות של קיום מדינת רווחה והמאבק על הפנסיה נבחנות במאמריהם של אברהם דורון ודב פלג; האנטישמיות על גילוייה נדונה במאמרו של מרדכי כפרי ואילו שלמה כרמי מבקר את הרדיפה אחר תעודת הבגרות על חשבון החינוך לעבודה. תולדות יחסי המדינה עם אזרחיה הדרוזים נסקרים במאמרו של שמעון אביבי; כישלונה של התנועה הקיבוצית בקליטת העלייה ההמונית עם ראשית המדינה מנותח על ידי רחל כהן-פרידהיים ומשמעות מיתוסים של שלום ומלחמה בחברה הישראלית מוצגת על-ידי שרה זמיר. ביוגרפיה חדשה על לוי אשכול נסקרת על ידי יעקב גורן.

הרהורים משעשעים ועם זאת מאוד רציניים על כתב-עת מודפס מול וירטואלי באינטרנט מעלה עורך "דיסנט" מיכאל וולצר, ומסקנתו - לא תם עידן העיתון המודפס בצבע על ניר והנכרך בדבק.
קריאה נעימה - העורכים