"מפנה" מס. 41, ספטמבר 2003, תשרי תשס"ד
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי
העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


כול גיליונות "מפנה" באתר הקיבוצים
המאמרים שבחוברת:
יעד:
עשור ל"מפנה" - עיתונות רעיונית בעידן הרייטינג:
גדי יציב - תקשורת חסרת חוליות;
יצחק לבני - לגעת בעצב החי;
אלי אברהמי, יוסף אחימאיר, גילי גופר, אלי צור: ערכים, איכות ותפוצה - רב שיח עורכים על המדיניות חברתית-כלכלית;
אריה ארנון - ריאיון מדיניות המערערת את מבנה החברה הישראלית;
צבי שולדינר - בין מחאה ברחובות לבניית אלטרנטיבות;
לינדה עפרוני - משמעות תקציב 2004;
יעקב ליברמן - הזדהות עם התוקפן - השמאל הרדיקלי בישראל.
אשנב:
אוולין ברודקין - הספד לרווחה;
דיתה גרי סיפורים מהמסילה" - הסרט והמסר;
יעקב עובד - יוזמות שיתופיות בעולם.
מבפנים:
חנן סבר - נפילתו של חזון.
אלה תולדות:
ברוך כנרי - טבנקין וקרקע המולדת.
סימן קריאה:
יזהר בן נחום - במרכז היצירה ובשולי המאורעות;
רמי קפלן - צדק חברתי ושוויון בעולם משתנה.