"מפנה" מס. 40, אפריל 2003, ניסן תשס"ג
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי
העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


כול גיליונות "מפנה" באתר הקיבוצים
גיליון המציין עשור של הופעה רצופה. מוקדש בעיקרו לדמותה של ישראל 2003 - במאמרים, משאל ובתמונות.
המאמרים שבחוברת:
הרחבה בתקציר
יעד:
אמירות קצרות על מציאות קשה - משאל "מפנה" בהשתתפות: דוד אוחנה, עוז אלמוג, חדוה בן ישראל, סאלם ג'ובראן, יוסף גורני, יחזקאל דרור, א.ב. יהושע, ירמיהו יובל, אפרים יער, משה ליסק, סמי מיכאל, מוקי צור.
יהושע אריאלי: האידיאות והמציאות החברתית בישראל.
אבישי ברוורמן: החזון הנדרש לישראל.
דובי הלמן: מסד להתיישבות יהודית מתמשכת.
עופר סיטבון: הפרטת בתי הסוהר – סיוט שהיה למציאות.
שמעון לוי: על חינוך לאיכות בתיאטרון.
אשנב:
יאיר לוי: כלכלה חברתית ומגזר שלישי: מה ניתן ללמוד מהמערב.
מבפנים:
יוסף לניר: הקיבוץ בחברה הישראלית. פתולוגיה של משבר מדיני-כלכלי.
אוריאל לויתן ומנחם רוזנר: תפקיד הערכים בקביעת מידת המחויבות לחיי קיבוץ.
אלה תולדות:
אהרון יפה: "ועדת" הבדיקה הראשונה של חיל האוויר.
בסימן קריאה:
יעקב עובד: החינוך הקיבוצי – על ספרו של יובל דרור.
יעקב גורן: גם פינת אלנבי – על ספרו של יוסי ביילין.
שרה זמיר: "יש לי חלום" – על ספרה של עדה אהרוני.