מפנה מס. 39 - דצמבר 2002
"מפנה" מס. 39 דצמבר 2002
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי

העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


כל גיליונות "מפנה" באתר הקיבוצים
צלם המערכת: אריה שטרן
המאמרים שבחוברת:
הרחבה בתקציר
יעד:
שלמה אבינרי, יובל אלבשן, מנחם יערי, נילי מארק, יולי תמיר: צדק חלוקתי וסולידריות חברתית – רב שיח.
וולפגנג מרקל: צדק חברתי וסוציאל-דמוקרטיה במאה ה-21.
אברהם דורון: דבקות באורתודוקסיה כלכלית לא תוציא את המשק מהמשבר.
סטנלי מרון: להבליט את האינטרס המשותף.
שמחה שלסקי: התפוררותה של הממלכתיות בחינוך.
יפתח גולדמן: הדרך לשחרור החברה: בין אוטופיה לפוליטיקה.
אשנב:
סטיב בראוור: סכנת הגלובליזציה בנוסח האמריקני.
מבפנים:
מסמך מ-1939: "לתת לאישיות תנאי התפתחות מקסימליים" – עקרונות לקיבוץ חדש.
סימן קריאה:
אהוד מנור: אבטלה – חברה? כלכלה? פוליטיקה?
אורי יזהר: מזרחים בישראל – בעיה, קורבן או קול עצמאי?
גדעון לוין: משום מקום למקום אחר.
יעקב גורן: מדיניות ישראלית עצמית, כיצד?