"מפנה" מס. 38, ספטמבר 2002
כתב עת לענייני חברה, יוצא לאור ארבע פעמים בשנה, ע"י יד טבנקין ויד יערי
העורכים: אלי אברהמי ואלי צור
הפצה: יד טבנקין רמת אפעל 52960
טלפון: 03-5344458/5301217
פקס: 03-5346376


מן המערכת
תקציר מאמרים
צלם המערכת: שי קרמר
המאמרים שבחוברת:
הרחבה בתקציר
יעד
ציונות, ישראל והיהודים:
דוד ויטל – לאומיות, ציונות וישראל.
חדוה בן ישראל – הציונות והלאומיות באירופה – מבט השוואתי.
מיכאל מלכיאור – סולידריות יהודית – דרך דו סטרית.
ערן לרמן – העוצמה והאתגר – יהדות ארה"ב וישראל.
פדרו גולדפרב – האומנם יהודי ארגנטינה בדרך לישראל?

דב פלג – איזו זירה מתאימה למערכת הפנסיה?
ג'וני גל – מדיניות חברתית בישראל – השינוי בשיח הציבורי.
נמרוד אלוני – מה חוסם את החינוך?
עזריאל קמון – שאלה נעלמה – האחריות המוסרית בפרשת היעלמם של ילדים תימנים.
מיכל אמדור – מועצת נשים בחדרה ומודל של שיתוף נשים בשלטון המקומי.
אשנב
עופר קניג – לימין שור: האם השמאל האירופי הגיע למבוע סתום?
מיכאל וולצר – הייתכן שמאל מכובד?
מבפנים
אברהם יסעור – הקיבוץ: השיטה והמשבר.
אלה תולדות
ארנון למפרום – מוורשה לסלוניקי, מסלוניקי לקישון – לוי אשכול והתיישבות האלף הראשונה 1926.
מתתיהו מינץ – מודרניזציה, לאומיות ופוליטיזציה של יהודי רוסיה, 1880-1914.
בסימן קריאה
יעקב גורן – "איך היו עושים את זה בדגניה?"
נעמיקה ציון – שוויון ופער בכלכלה ובחינוך.