השבת דמי ביטוח ששולמו עבור עובדי חוץ שלא עבדו בקיבוץ - פס"ד
 


אוגוסט, 2014

 

השבת דמי ביטוח ששולמו עבור עובדי חוץ שלא עבדו בקיבוץ - פס"ד

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

בפס"ד מיום 27 ביולי 2014, דחתה כבוד השופטת אורית יעקבס, מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, את תביעת הקיבוצים והמושבים השיתופיים שיוצגו ע"י עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן ויינברג - אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות', להשבת דמי ביטוח בגין עובדי חוץ שלא עבדו בקיבוץ בתקופה שקדמה ל-1 בינואר 2009. (קיבוץ אלומות ו- 58 נוספים נגד המוסד לביטוח לאומי, ב"ל 1018-1706/08)

 

כזכור, עד לאותו מועד (ינואר 2009), נדרשו קיבוצים ומושבים שיתופיים לשלם דמי ביטוח עבור כל עובדי החוץ (סוג 05) גם כאשר אלו כלל לא עבדו בקיבוץ.

 

לאור השינוי באורחות החיים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, והפסקת/ביטול מערך התורנויות והגיוסים, פנינו אל המוסד לביטוח לאומי כבר בשנת 2003, בבקשה לבטל את החיוב עבור עובדי חוץ באותם קיבוצים בהם חברים אלו אינם עובדים בקיבוץ.

 

באותו מועד תגובת נציגי המוסד לביטוח לאומי הייתה כי השינוי דורש חקיקה ולכן לא ניתן ליישום באמצעות החלטה מינהלית.

 

למרות שחלפו מספר שנים ממועד הפניה, המוסד לביטוח לאומי לא פעל לביטול הדרישה הנ"ל.

 

בשל כך נאלץ עו"ד רון רוגין לפנות בשנת 2007 אל המוסד לביטוח לאומי, בדרישה נוספת להפסיק את החיוב בסוג 05 ובדרישה להשיב לקיבוצים את דמי הביטוח ששולמו עבור עובדי חוץ, שכלל לא עבדו בקיבוץ.

 

לאור סירובו המתמשך של המוסד לביטוח לאומי לפעול לתיקון החקיקה (כגרסתו) או לפעול מינהלית להשיב את הכספים ולהפסיק את החיוב בדמי ביטוח, הוגשה בשנת 2008, ע"י עו"ד רוגין בשם עשרות קיבוצים ומושבים שיתופיים, תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כנגד המוסד לביטוח לאומי.

 

טענות המוסד לביטוח לאומי היו בין השאר כי "בין נציגי הקיבוצים, שביקשו לשנות את הנחיה 327 ... לבין הנתבע התקיים דיאלוג, אשר סופו ....פניה שגררה הצעה שהציע הנתבע (המוסד לביטוח לאומי) ושהתקבלה, בסופו של דבר - בנובמבר 2008, על ידי הקיבוצים".

 

כזכור, לאחר הגשת התביעה, המוסד לביטוח לאומי החליט, בהחלטה מינהלית, וללא תיקון החוק כי קיבוצים יכולים להפסיק את תשלום דמי הביטוח הלאומי עבור החברים, עובדי החוץ, החל מ-1 בינואר 2009.

 

בית הדין מעיר, טרם הכרעתו כי "לו היה ממשיך הנתבע (המוסד לביטוח לאומי) לגבות דמי 05 בגין אותם עובדי חוץ אשר אינם מבצעים כל עבודה בקיבוצם (כשהכוונה לקיבוצים התובעים בהם הופסק מערך התורנויות והגיוסים) והשאלה בה היה עלינו להכריע, במסגרת פסק דין זה הייתה האם רשאי המוסד לביטוח לאומי להמשיך לגבות דמי 05 בגין אותם חברים, סביר להניח שהיינו מקבלים את התביעה, אלא שלא זו התביעה בה נדרשנו להכריע שהרי מאז ינואר 2009 הופסקה גביית דמי 05 כנגדה מלינים התובעים". (הדגשה שלי - ב.מ)

 

אלא שבית הדין הכריע, מנימוקים שונים שפורטו בפסק הדין, כי "יש להתייחס לקו הגבול כפי שהוא מצא ביטוי בהסדר שחל מינואר 2009, הסדר אשר גובש, אף הוא בשים לב לדיונים ולהתכתבויות שנערכו בין הצדדים".

 

בית הדין מוסיף כי:

 

"ברור כי הצורך להתאים את המציאות המשתנה בקשר לקיבוצים ולהסדרים המיוחדים מהם נהנו הקיבוצים לאורך שנים .... מחייבת גמישות מחשבתית וטוב היה אם הדברים היו נעשים בקצב מהיר יותר, אלא שאין בעובדה שהדבר ערך (הכוונה לארך - ב.מ) זמן רב יותר משניתן היה לקוות כדי לקבוע כי מדובר במחדל או בכוונת מכוון של הנתבע". (הדגשה שלי - ב.מ)

 

נותר רק להצר על כך שבית הדין לא נתן את המשקל הראוי לעובדה שהשינוי התבקש על ידי נציגי הקיבוצים מזה זמן רב והמוסד לביטוח לאומי ביצע את השינוי רק לאחר הגשת התביעה.

 

לפי עמדת יועצינו המשפטיים עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן ויינברג - אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות', נפלו פגמים בפסיקת בית הדין האזורי לעבודה ולכן יוגש בקרוב ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.