השבת דמי ביטוח לאומי ששולמו עבור עובדי חוץ
 

9.3.2014

השבת דמי ביטוח לאומי ששולמו עבור עובדי חוץ

בועז מקלר רו"ח, אבנר עופר רו"ח

 

הסיכומים בתביעה להפסקת תשלום דמי ביטוח בסוג 05 עבור עובדי חוץ במשרה מלאה שלא עבדו בקיבוץ, הוגשו לבית הדין לעבודה בנצרת ב- 13.2.2014. הסיכומים הוגשו באמצעות עו"ד עומר כהן ועו"ד קרן וינברג-אייל ממשרד עו"ד שלמה כהן ושות'. לאחר שהמוסד לביטוח לאומי יגיש את סיכומיו, יינתן פסק דין ע"י בית הדין האזורי לעבודה בנצרת.

 

כזכור, תשלום דמי הביטוח בסוג 05, נועד לתת כיסוי ביטוחי לעובדי חוץ במשרה מלאה, עבור עבודתם במערך התורניות והגיוסים בקיבוץ.

 

לאור השינויים שחלו בקיבוצים רבים והפסקת/ביטול מערך התורניות והגיוסים,  פנה משרדנו אל המוסד לביטוח לאומי בשנת 2003, בבקשה לבטל את החיוב עבור עובדי חוץ שאינם עובדים במשק. המוסד לביטוח לאומי קיבל באופן עקרוני את הבקשה, אך דרש שהשינוי יבוצע באמצעות חקיקה.

 

בשל העיכובים שחלו בישום בקשתנו (הפסקת תשלום דמי הביטוח עבור עובדי חוץ שאינם עובדים במשק) , פנה עו"ד רון רוגין בשנת 2007 אל המוסד לביטוח לאומי, בדרישה להפסיק את החיוב בסוג 05 ובדרישה להשיב לקיבוצים את דמי הביטוח ששולמו עבור עובדי חוץ שכלל לא עבדו במשק.

 

לאור סירוב המוסד לביטוח לאומי להשיב את הכספים ולהפסיק את החיוב בדמי ביטוח, הוגשה בחודש ינואר 2008, באמצעות עו"ד רון רוגין ובלווי משרדנו, תביעה לבית הדין האזורי לעבודה  כנגד המוסד לביטוח לאומי.

 

ראו עדכונים בחוזרינו מס': 115/2008 "שינויים בדיווח ובתשלום לביטוח לאומי עבור עובדי חוץ החל מינואר", 120/2008 "פגמים בשינויים במעמד עובדי חוץ משנת 2009", 59/2012 "השבת דמי ביטוח לאומי ששולמו עבור עובדי חוץ".

 

לפסק דין בתיק זה השלכות כבדות משקל על חיובי הקיבוצים בהפרשי דמי ביטוח לשנים 2003-2008. במידה שהתביעה תתקבל, קיבוצים שהפסיקו לשלם דמי ביטוח בסוג 05 ונדרשו לשלם את דמי הביטוח במסגרת הליך הפרשי דמי הביטוח הלאומי ("עדכון המקדמות") לשנים 2003-2008, יהיו זכאים להחזר דמי הביטוח בסוג 05, החל מהמועד אותו יקבע בית הדין.