התביעה להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר - עדכון
 

14.10.2010

 

התביעה להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר - עדכון

בועז מקלר, רואה חשבון

 

באפריל 1999 נכנס לתוקף תיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי. ע"פ התיקון, הבסיס המינימאלי לתשלום דמי ביטוח לעובד עלה מ-25% מהשכר הממוצע במשק לשכר המינימום.

 

מטרת התיקון הייתה להבטיח לעובדים גמלאות מחליפות שכר על בסיס שכר המינימום אף אם המעסיקים הפרו את החוק ושילמו לעובדים שכר הנמוך משכר המינימום.

 

למרות שחוק שכר מינימום אינו חל ביחסים שבין הקיבוץ לחבריו אשר אינם עובדים שכירים ולמרות שהחלת התיקון על הקיבוצים פגעה ביכולתם של הקיבוצים לספק את צרכי חבריהם (מדובר בהגדלת התשלומים לביטוח לאומי בהיקף של עשרות עד מאות אלפי ₪ לשנה לקיבוץ) החליט המוסד לביטוח לאומי להחיל את תיקון 30 גם על חברי הקיבוצים והמושבים השיתופיים.

 

ביולי 2006 הוגשה תביעה משפטית ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד בשם מספר רב של קיבוצים ומושבים שיתופיים להחזר דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר מהסיבות כאמור לעיל.

 

התביעה נדונה בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בפני השופטת אורנית אגסי.

 

תגובה לסיכומי הנתבע הוגשה ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד בחודש ספטמבר 2010 ובית הדין לעבודה צפוי לפסוק בנושא בקרוב.

 

לתוצאות פס"ד השפעות משמעותיות על אופן חישוב הפרשי דמי הביטוח לשנים 2000-2008 אשר ביחס אליהם התקבלה לאחרונה דרישה מהמוסד לביטוח לאומי להמצאת נתונים.

 

נוכח האמור לעיל ומשיקולים רבים נוספים יש לשקוד על הכנת דיווח הנתונים הנדרשים על ידי המוסד לביטוח לאומי לביצוע חישובי הפרשי דמי ביטוח לאומי לשנים 2008-2000 בדקדקנות רבה ובהקפדה על הוראות החוק והתקנות.

 

לפרטים נוספים ולסיוע בהכנת הדיווח למוסד לביטוח לאומי ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב או לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.