מועד אחרון להגשת תביעות לפיצויים ל"פדויי שבי"
 

מועד אחרון להגשת תביעות לפיצויים ל"פדויי שבי"

בועז מקלר, רואה חשבון

6.11.2007

 

 

ע"פ חוק התשלומים לפדויי שבי תשס"ה – 2005 (להלן "החוק"),  מי  שהיו שבויי מלחמה במלחמות ישראל ובתקופה שלפני קום המדינה,  לרבות אנשי ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל והלח"י שנעצרו ע"י שלטון המנדט הבריטי , זכאים לפיצויים.

 

הפיצוי החודשי לפדויי שבי נאמד ב - 1,000 ש"ח לחודש והוא משולם לכל חייו של "פדויי השבי", לרבות תשלום רטרואקטיבי מתחילת 2004.

 

החוק מקנה שורה של הטבות כספיות ל"פדוי שבי", המוגדר כמי שנפל בשבי האויב ושהה בשבי לפחות 14 יום.

 

הזכאות לפיצוי ע"פ חוק מותנית בכך כי המבקש פנה לוועדה אשר הכירה בו כ"פדויי שבי".

 

המועד הסופי והאחרון להגשת התביעה הנו 13/11/07.

 

 

החוק קובע כללים נוספים לקבלת פיצויים לפדויי השבי, והכל בכפוף למועד אישור הוועדה וכו'.

 

לפיכך נותרה תקופת זמן קצרה (עד 13.11.2007!) להגשת תביעות לקבלת פיצויים לפדויי שבי.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בעפולה לגב' אלה פרג לטל' 04-6591488 (שלוחה 203) ו/או בפקס'  04-6597668 ו/או באמצעות דוא"ל : ella@meklerf.co.il