שינויים בכללי בחירת הועד המקומי
 

שינויים בכללי בחירת הועד המקומי

בועז מקלר רו"ח, אורי כץ כלכלן

ב-26.7.07 פורסם ברשומות תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958 (להלן: "צו") אשר עוסק בכללי עריכת בחירות ותוספת נציגות לועד מקומי בקיבוץ המאפשרים ביטול מלא או חלקי של הזהות הפרסונלית בין ועד ההנהלה של האגודה המקומית לבין חברי הועד המקומי. בנוסף עוסק הצו בקביעת האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית (להלן: "אגש"ח") כזו הרלוונטית לעניין מבחני היחס בין סך הבוחרים בישוב לעומת החברים באגש"ח.

 

להלן המצב לאחר התיקון, הן לגבי קיבוץ/קבוצה והן לגבי יישוב שיתופי שאינו קיבוץ כגון מושב, מושב שיתופי, כפר שיתופי, ישוב קהילתי כפרי:

 

 

יישוב שיתופי שאינו קיבוץ

 

קיבוץ

הסוגיה

91א (ד)

91א (ד1)

הסעיף בצו

 

 

צרוף נציגות תושבים לועד המקומי

 

 

פניה של בוחר שאינו חבר באגש"ח בתנאי שלפחות 10% מהבוחרים אינם חברי האגש"ח

 

 

 

פניה של לפחות 10% מהבוחרים ומספר הבוחרים שאינם חברי האגש"ח

הוא לפחות 30% מסך הבוחרים בישוב

 

התנאי

91ג (א) (2)

הסעיף בצו

 

חריג לצירוף נציגות

 

לפחות 90% מהבוחרים בישוב ביקשו, עד 64 יום לפני הבחירות, שחברי ועד הנהלת האגש"ח יכהנו כחברי הועד המקומי

 

התנאי

 

91ב

91ב (2)

הסעיף בצו

 

מתי יתקיימו בחירות נפרדות לועד המקומי

 

בקשה של 20% לפחות מהבוחרים בישוב או כאשר יש רוב של בוחרים שאינם חברים באגש"ח

 

בקשה של 50% לפחות מהבוחרים בישוב או כאשר יש רוב של בוחרים שאינם חברים באגש"ח

 

התנאי

91ג (ב)

הסעיף בצו

 

 

חריג לבחירות נפרדות

 

לפחות 80% מהבוחרים בישוב ביקשו, עד 64 יום לפני הבחירות, שחברי ועד הנהלת האגש"ח יכהנו כחברי הועד המקומי

התנאי

 

 

 

נוכח הסרבול ומערכות היחסים הבעייתיות ששוררות כיום בין האגודה השיתופית החקלאית להתיישבות, האגודה להתיישבות קהילתית והועד המקומי הוצע פיתרון (בשלב טרום חקיקה) לפיו יוחזר זהות הועדים בין ועד האגודה להתיישבות קהילתית והועד המקומי בכך שהגדרת "ישוב שיתופי" תשתנה להגדרה הבאה:

 

""ישוב שיתופי"- קיבוץ, קבוצה, מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי, ישוב קהילתי כפרי, אולם אם קיימת בתחום הישוב אגודה להתיישבות קהילתית תיחשב אגודה זו בלבד כישוב שיתופי לעניין צו זה."