שכר עובדי חוץ
 

אוגוסט 2007

 

שכר עובדי חוץ

בועז מקלר, רואה חשבון  אמיל וינטרוב, רואה חשבון

 

 

כידוע סך ההטבות הכלכליות אשר מופקות על ידי חברי הקיבוץ העובדים מחוץ לקיבוץ כשכירים הינם חלק מהכנסת הקיבוץ.

 

לדיווח שלם ומלא על כלל ההכנסות להם זכאי הקיבוץ בהתאם לתקנון חשיבות רבה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וכן ביחסים הפנימיים שבין החברים ובין עצמם.

 

בבדיקות מיוחדות שהתבצעו על ידי משרדנו נמצאו במקרים מסוימים פערים בין הנתונים אשר נכללו במערכת הדיווח הכספי של הקיבוץ לבין הנתונים בפועל, לדוג' ביחס לנתונים בנוגע להפרשות לקופות גמל השונות, הלוואות, וכו'.

 

לאור פערים משמעותיים אלו מומלץ לכל קיבוץ לבצע בדיקות פרטניות של הנתונים על מנת לעדכן את מערכת הדיווח הכספי לנתונים בפועל.